Acasă Economic 100% din cheltuielile eligibile ale microîntreprinderilor se vor rambursa din fonduri publice

100% din cheltuielile eligibile ale microîntreprinderilor se vor rambursa din fonduri publice

629
DISTRIBUIȚI

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a anunţat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, a publicat în data de 21 iunie 2010 Ordinul nr. 1726 din 15 iunie 2010 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Prezentul ordin aduce modificări referitoare la procentul de cheltuieli eligibile care pot fi rambursate din fonduri publice pe acest domeniu major de intervenţie şi la unele criterii de eligibilitate pentru solicitantul de finanţare nerambursabilă. Astfel, conform prevederilor art. 17 al Ordinului, „Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţie sunt rambursate în proporţie de 100% din fonduri publice, numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a ordinului”. De asemenea, prin ordin sunt aduse modificări asupra unuia dintre criteriile de eligibilitate ale solicitantului. Astfel, criteriul de eligibilitate modificat prevede faptul că solicitantul trebuie „să fi obţinut profit sau profit din exploatare din activitatea desfăşurată în ultimul an înainte de data depunerii cererii de finanţare şi să fi desfăşurat activitate economică pe o perioadă de cel puţin un an fiscal”. Toate aceste prevederi se vor aplica de la intrarea în vigoare a ordinului – în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
 

Comentarii

comentarii