Acasă Economic 1.192 de firme verificate de inspecţia fiscală în anul 2010

1.192 de firme verificate de inspecţia fiscală în anul 2010

433
DISTRIBUIȚI

În anul 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 1.192 de contribuabili persoane juridice. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale. În urma controalelor efectuate, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare, reprezentând diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii neînregistrate, nedeclarate şi neachitate, în valoare de 200.198 de mii de lei. Faţă de anul 2009, sumele suplimentare atrase la bugetul statului sunt mai mari cu 4,35%. Totodată, majorările de întârziere şi penalităţile aferente oligaţiilor principale menţionate, calculate de organele de inspecţie fiscală, au fost de 120.916 mii de lei, cu 14,94% mai mari decât în anul 2009. De asemenea, din suma totală de 134.584 de mii de lei, reprezentând TVA solicitată la rambursare de contribuabili, suma de 16.211 mii de lei a fost respinsă, ca urmare a neîndeplinirii prevederilor legale. Organele de inspecţie fiscală au confiscat bunuri şi sume de 12.611 mii de lei, iar valoarea sumelor din deciziile de impunere transmise de Activitatea de Inspecţie Fiscală, administraţiilor finanţelor publice municipale şi orăşeneşti, în vederea recuperării creanţelor fiscale suplimentare stabilite, a fost de 337.325 de mii de lei. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 762 de amenzi contravenţionale (în sumă de 4.024 de mii de lei), 202 dintre acestea, cu un total de 336 de mii de lei, au fost încasate în timpul controalelor. De asemenea, 92 de sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 169.059 de mii de lei, au fost transmise organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor. Totodată, acolo unde au existat riscuri ca agenţii economici să-şi risipească sau să înstrăineze patrimoniul, inspectorii fiscali au emis un număr de 63 de decizii de instituire a măsurilor asiguratorii, pentru o valoare totală de 252.364 de mii de lei.

ANAF a controlat contribuabilii care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008

Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum intermedierile în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători; transporturile rutiere de mărfuri; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor, precum şi al legumelor şi fructelor; intermedierile în comerţul cu produse diverse. De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. În urma inspecţiilor fiscale efectuate a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 61.513 mii de lei. Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare, la aplicarea de amenzi contravenţionale şi, în unele cazuri, la întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi ”fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive.

Controale la 187 de persoane fizice

În anul 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 187 de contribuabili persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat, în primul rând, tranzacţiile imobiliare efectuate de unele persoane fizice, pentru care acestea datoreaza bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată. Astfel, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului de 14.984 de mii de lei (din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 9.353 de mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 5.569 de mii de lei). Pentru deficienţele constatate au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 62 de mii de lei, iar pentru fapte ce pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni au fost formulate 19 sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 1.491 de mii de lei. De menţionat faptul că sumele suplimentare atrase au crescut de 2,70 de ori faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Ca urmare a celor 216 acte de control încheiate, au fost stabilite diferenţe totale de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 87.467 de mii de lei şi au fost aplicate 74 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 382 de mii de lei. Din controalele efectuate, s-au numărat și inspecţiile fiscale la 25 de primării din judeţul Timiş. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că autorităţile locale nu au calculat, nu au reţinut şi nu au virat la bugetul statului obligaţiile fiscale aferente indemnizaţiilor consilierilor locali şi a unor drepturi salariale acordate salariaţilor în baza contractului individual de muncă. Astfel, au fost stabilite obligaţii suplimentare pentru bugetul consolidat al statului, în sumă de 8.251 de mii de lei, din care, 4.132 de mii de lei – obligaţii, iar 3.819 mii de lei – accesorii, precum şi amenzi contravenţionale aplicate, în sumă totală de 300 de mii de lei. În anul 2010, au fost efectuate 62 de avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat, pentru suma totală de 28.363 de mii de lei, din care, a fost respinsă, ca necuvenită, suma de 1.028 de mii de lei.
Din cei 1.192 de contribuabili – persoane juridice – verificaţi în anul 2010, la un număr de 40 de contribuabili au fost constatate condiţii pentru declararea acestora ca inactivi. În 2010, Compartimentul schimb internaţional de informaţii din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a primit de la autorităţile fiscale ale altor state membre UE un număr de 75 de solicitări internaţionale de informaţii şi a transmis un număr de 43 de solicitări de informaţii către alte state membre ale UE, ce au vizat tranzacţiile intracomunitare ale unor operatori intracomunitari.

Comentarii

comentarii