Acasă Economic 1.390 de firme verificate de inspectorii fiscali în primele 11 luni

1.390 de firme verificate de inspectorii fiscali în primele 11 luni

458
DISTRIBUIȚI

În cele 11 luni trecute din anul 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 1.390 de contribuabili persoane juridice (inspecţii fiscale parţiale, inspecţii fiscale generale şi controale inopinate).
În urma constatărilor organelor de inspecţie fiscală, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare de 259.840 de mii de lei, din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 120.898 de mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 63.871 de mii de lei. A mai fost respinsă la rambursare suma de 18.561 de mii de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 947 de amenzi contravenţionale, în sumă de 3.357 de mii de lei, confiscări de sume şi bunuri, în valoare de 53.151 de mii de lei, şi au fost înaintate organelor abilitate 63 de sesizări penale, în vederea continuării cercetărilor, pentru un prejudiciu estimat de 92.787 de mii de lei.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe, agenţiile imobiliare, comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui, transporturile rutiere de mărfuri, activitatea de construcţii. O atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. În urma inspecţiilor fiscale efectuate, pierderea fiscală a fost diminuată cu suma de 53.422 de mii de lei.
Principalele deficienţe constatate au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi tip „fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale.
În perioada ianuarie-noiembrie 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 236 de persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat domenii ca asistenţa medicală, activităţile de notariat public, comerţul cu amănuntul, transportul de persoane, tranzacţiile imobiliare, alte profesii libere. De asemenea, au fost verificate unele aspecte sesizate de persoane fizice sau unele instituţii. Ca urmare inspecţiilor fiscale efectuate în această perioadă, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului, de 5.468 de mii de lei, din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 3.804 mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 1.509 mii de lei. De asemenea, au mai fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 114 mii de lei şi s-au făcut confiscări de bunuri şi sume de 13 mii de lei. A mai fost respinsă la rambursare suma de 28 de mii de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată.
Activitatea de control financiar s-a concretizat, în perioada ianuarie – noiembrie 2009, în 268 de acte de control financiar şi fiscal, încheiate la regii autonome, companii naţionale, societăţi cu capital majoritar de stat, precum şi inspecţii fiscale la persoane juridice cu capital privat, prin care s-au stabilit diferenţe de 11.656 de mii de lei. Au mai fost aplicate 37 de amenzi contravenţionale, în sumă totală de 134 de mii de lei. În aceeaşi perioadă, au fost efectuate avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat pentru suma totală de 25.186 de mii de lei, fiind respinsă, ca necuvenită, suma de 126 de mii de lei.

Comentarii

comentarii