Acasă Economic 15 mai 2009 – ultima zi pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile...

15 mai 2009 – ultima zi pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în anul 2008

DISTRIBUIȚI

declaratie venitAgenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor – persoane fizice că 15 mai 2009 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2008. Formularul 200 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – Declaraţie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii sau poate fi obţinut direct de la sediul administraţiilor financiare. În ceea ce priveşte completarea corectă a formularului, contribuabilii pot solicita asistenţă la sediile administraţiilor financiare sau pot accesa site-ul ANAF, unde pe prima pagină / Acasă / la secţiunea Contribuabili, a fost introdus un ghid electronic „Cum completăm declaraţia de venit”. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.
ANAF precizează că declaraţiile de venit pot fi depuse de către contribuabili direct la sediul administraţiei financiare (registratura organului fiscal) de care aparţin sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni).

Comentarii

comentarii