Acasă Administraţie 30 de locuințe construite de ANL la Timișoara, destinate exclusiv medicilor rezidenți...

30 de locuințe construite de ANL la Timișoara, destinate exclusiv medicilor rezidenți sau altor tineri specialiști în Sănătate

1483
DISTRIBUIȚI

Pe masa consilierilor locali din Timișoara, la următoarea ședință, va apărea proiectul de hotărâre prin care să fie aprobate criteriile de repartizare a celor 30 de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe într-un bloc cu șase etaje de pe strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 1E. Locuințele repartizate spre închiriere în acest an de administrația locală sunt destinate medicilor rezidenți și tinerilor specialiști din domeniul sănătății.

Legea 152/1998 și Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, prin care se înființa și, respectiv, stabileau normele metodologice ale ANL, prevăd că, în cazul „închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice”.Varianta aprobată de autoritatea care repartizează aceste locuințe, în acest caz Primăria Timișoara prin Consiliul Local, trebuie să fie trimisă și Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va stabili forma finală a criteriilor și va da avizul favorabil.

Dacă în orice alt caz cei care doresc să închirieze o astfel de locuință trebuie să aibă sub 35 de ani, în cazul medicilor specialiști și medicilor rezidenți, această cerință nu mai este obligatorie.

Totuși, rămân valabile următoarele cerințe: „Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii  administrativ-teritoriale  sau  a  unităţii  în  care  îşi desfăşoară  activitatea,  în  municipiul Timișoara” și „Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Timișoara”, se arată în anexa proiectului de lege.

Conform propunerii pe care o vor vota consilierii locali, criteriile pe care se acordă punctajele care vor stabili ierarhia sunt cele care se aplică și în mod normal la un astfel de proiect, dar la care se adaugă cele specifice. Acestea din urmă sunt cele care, de fapt, adaugă exclusivitatea în alocarea locuințelor către medici rezidenți și tineri specialiști în Sănătate. Cerințele și punctajele aferente acestora sunt:

„Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………… 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ……………………………………….. 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ….. 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ……………………… 9 puncte

d) mai mică de 8 mp …………………………………….. 10 puncte

2. Starea civilă actuală 

2.1. Starea civilă:  a) căsătorit …………………………………… 10 puncte

b) necăsătorit ……………………………….. 8 puncte

c) căsătorit cu soț/soție medic ……… 13 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere: 

a) Copii – 1 copil ……………………………………… 2 puncte

– 2 copii ……………………………………… 3 puncte

– 3 copii …………………………………….. 4 puncte

– 4 copii ……………………………………… 5 puncte

– > 4 copii ………………………………… 5 puncte +  1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent  de numărul acestora ……………………… 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală 

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………………………………. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului 

4.1. până la 1 an …………………………… 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani ………………………… 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani ………………………… 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani ………………………… 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……. 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională 

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……….. 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………….. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……………. 10 puncte

5.4.  cu  pregătire  profesională,  prin  studii  medii  sau  profesionale de  specialitate  şi/sau  prin  studii superioare de scurtă durată ………………………………….. 13 puncte

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care  au împlinit 18 ani ………………….. 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat  sau adoptă copii …………………. 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi  din case naţionalizate …………… 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie 

7.1. mai mic decât  salariul minim pe economie …… 15 puncte

7.2. între salariul minim  pe economie şi salariul mediu net pe economie ……….. 10

Criterii specifice:

1. Medic rezident

– rezident prin concurs ……………………………….18 puncte

– rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății (fără concurs) ……………..16 puncte

2 Medic rezident în specialitate deficitară/specialist în activitate deficitară în județ ………20 puncte

3 Alți tineri specialiști ………………………………………………………..15 puncte”.

Conform unui alt proiect de hotărâre a Consiliului Local Timișoara, comisia care stabilește punctajul fiecărei cereri de repartizare a locuințelor ANL ar urma să fie formată din:

  • trei reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Timiș;
  • un reprezentant al  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiș;
  • patru reprezentanți ai Direcției Clădiri, Terenuri și Dotari Diverse II Vest;
  • un reprezentant al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Comentarii

comentarii