Acasă Economic 30 iunie – termenul limită pentru depunerea declarațiilor de venit

30 iunie – termenul limită pentru depunerea declarațiilor de venit

515
DISTRIBUIȚI

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, termenul limită de depunere a formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiar de venit” este data de 30 iunie 2010. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit care au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă în anul 2009.
Impozitele declarate prin acest formular la data de 30 iunie 2010 sunt impozite finale şi sunt aferente veniturilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului, altele decât veniturile din salarii sau veniturile declarate prin formularul 205 depus până la data de 1 martie 2010. Persoanele fizice care au beneficiat în anul 2009 de venituri impozitate prin reţinerea la sursă a impozitului, şi care fac obiectul formularului 205 cu termen de depunere 30.06.2010, nu au obligaţii declarative.
Formularul 205 se completează şi se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri: venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, altele decât cele reglementate prin art. 52 din Codul fiscal; venituri din dividende; câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală; venituri din lichidare; venituri din premii şi jocuri de noroc; venituri din pensii; venituri din activităţi agricole; prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii; câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; renumeraţiile pentru munca prestată în interesul unităţilor aparţinând Direcţiei Generale a Penitenciarelor, precum şi în atelierele locurilor de deţinere, acordate, potrivit legii, condamnaţilor care execută pedepse privative de libertate; veniturile primite de studenţi sub forma indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele senatului universitar; veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea şi care nu provind din gospodăria proprie; sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoţesc elevii la concursuri şi alte manifestări şcolare; indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale; veniturile obţinute de persoanele care fac figuraţie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate şi altele asemenea; tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii; venituri, altele decât cele de la articolul 42, lit. k) (distribuite de persoanele juridice constituite conform legislaţiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de un borderou centralizator, listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul A.N.A.F. www.anaf.ro.  Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. Depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiar de venit” după data de 30 iunie 2010 se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei, în cazul persoanelor fizice şi cu amendă între 1000 şi 5000 lei în cazul persoanelor juridice.

Comentarii

comentarii