Acasă Economic 377 de firme au fost controlate de finanţe în primul trimestru al...

377 de firme au fost controlate de finanţe în primul trimestru al anului

502
DISTRIBUIȚI

În primul trimestru al anului 2011, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 377 de contribuabili persoane juridice. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale. 

În urma controalelor efectuate, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare în valoare de 117.968.000 de lei. Din aceste sume, 44.472.000 de lei reprezintă obligaţii principale, 31.226.000 de lei – accesorii, 617.000 de lei – amenzi contravenţionale, iar 39.124.000 de lei – confiscări de bunuri şi de sume. De asemenea, în perioada analizată, la Activitatea de Inspecţie Fiscală au fost primite pentru soluţionare 123 de deconturi de TVA, în sumă totală de 63.493.000 de lei. Au fost soluţionate un număr de 113 deconturi, cu suma totală de 50.921.000 de lei. Din aceasta, suma de 2.529.000 de lei a fost respinsă, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 198 de amenzi contravenţionale, în sumă de 617.000 de lei. 

În perioada ianuarie-martie 2011, valoarea sumelor din deciziile de impunere transmise de Activitatea de Inspecţie Fiscală administraţiilor finanţelor publice municipale şi orăşeneşti, în vederea recuperării creanţelor fiscale suplimentare stabilite, a fost de 78.227.000 de lei. Pentru fapte ce pot întruni elementele unei infracţiuni, în vederea continuării cercetărilor, au fost transmise organelor abilitate 35 de sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 22.611.000 de lei. Totodată, acolo unde au existat riscuri ca agenţii economici să-şi risipească sau să înstrăineze patrimoniul, inspectorii fiscali au emis un număr de 12 decizii de instituire a măsurilor asiguratorii, pentru o valoare totală de 69.936.000 de lei. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum intermedierile în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători; transporturile rutiere de mărfuri; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor, precum şi al legumelor şi fructelor; intermedierile în comerţul cu produse diverse. Menţionăm, de asemenea, că o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005 – 2008. În urma inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii din această categorie, a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 9.037.000 de lei. Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare, la aplicarea de amenzi contravenţionale şi, în unele cazuri, la întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi ”fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive. 
În primele trei luni din 2011, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 46 de contribuabili persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat, în primul rând, tranzacţiile imobiliare efectuate de persoane fizice, pentru care acestea datorează bugetului de stat taxă pe valoarea adaugată. Astfel, au fost stabilite sume suplimentare pentru bugetul statului de 2.509.000 de lei (din care, obligaţii principale – în valoare de 1.585.000 de lei, iar accesorii aferente acestora – în valoare de 914.000 de lei). Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 17 amenzi contravenţionale, în sumă de 10.000 de lei, iar pentru fapte ce pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni au fost formulate cinci sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 1.233.000 de lei. 
Referitor la activitatea de control financiar, în trimestrul I 2011, urmare celor 71 de acte de control încheiate, au fost stabilite diferenţe totale de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 3.099.000 de lei şi au fost aplicate 18 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 73.000 de lei. Din cei 377 de contribuabili – persoane juridice – verificaţi în lunile ianuarie-martie 2011, la un număr de 18 contribuabili au fost constatate condiţii pentru declararea acestora ca inactivi.

Comentarii

comentarii