Acasă Economic 429 de firme controlate de inspectorii fiscali în primele patru luni

429 de firme controlate de inspectorii fiscali în primele patru luni

535
DISTRIBUIȚI

În primele patru luni ale anului 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 429 de contribuabili persoane juridice. În urma inspecţiilor fiscale, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare de 180.710,47 de mii de lei, din care: diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 114.783,45 de mii de lei, şi accesorii aferente acestora, în valoare de 59.105,99 de mii de lei. Faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, sumele suplimentare atrase la bugetul statului sunt mai mari cu 74,26%. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 246 de amenzi contravenţionale, în sumă de 2.149 de mii de lei, din care, 77 – cu un total de 126 de mii de lei -, au fost încasate în timpul controalelor. De asemenea, au fost efectuate confiscări de bunuri si sume valorând 576 de mii de lei si a fost respinsă la rambursarea TVA suma de 4,57 de mii de lei, iar 24 de sesizări penale au mai fost transmise organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor, pentru un prejudiciu estimat de 79.133 de mii de lei.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; transporturi rutiere de mărfuri; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor, precum şi al legumelor şi fructelor; intermedieri în comerţul cu produse diverse. Menţionăm că o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. În urma inspecţiilor fiscale efectuate a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 4.859 de mii de lei.
Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare şi, respectiv, la aplicarea de amenzi contravenţionale şi întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi tip „fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale.
În perioada ianuarie-aprilie 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări si la 46 de persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat, în primul rând, tranzacţiile imobiliare efectuate de unele persoane fizice, pentru care acestea datorează bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată. Ca urmare inspecţiilor fiscale efectuate în această perioadă, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului, de 9.404 mii de lei, din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 6.349 de mii de lei, şi accesorii aferente acestora, în valoare de 3.048 de mii de lei. De menţionat faptul că, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, sumele suplimentare atrase la bugetul statului de la persoane fizice au crescut de patru ori.
Referitor la activitatea de control financiar, în perioada ianuarie-aprilie 2010, urmare celor 70 de acte de control încheiate, au fost stabilite diferenţe totale de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 70.111,56 de mii de lei. In perioada similară din anul 2009, controlorii financiari au întocmit 80 acte de control, stabilind pentru bugetul statului sume suplimentare de 1.022 de mii de lei, creşterea in acest an fiind de 6,86 de ori. Totodată, au fost efectuate 24 de avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat, pentru suma totală de 8.814,07 mii de lei, iar suma de 217,41 de mii de lei a fost respinsă. Controlorii financiari au aplicat, pentru deficienţele constatate, 33 de amenzi contravenţionale, in sumă totală de 179 de mii de lei. În perioada ianuarie-aprilie 2010, din cei 429 de contribuabili (persoane juridice) verificaţi, la un număr de 14 contribuabili au fost constatate condiţii pentru declararea acestora ca inactivi.
 

Comentarii

comentarii