safari 750x100

Fundaţia “Pentru Voi” Timişoara, Institutul pentru Politici Publice şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile au trimis Guvernului României o scrisoare deschisă referitoare la OUG nr. 55/23.06.2010 privind consecinţele aplicării reducerii cu 20% a cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile publice de asistenţă socială, prin care cer prim-ministrului Emil Boc amendarea art. III alin (2) din OUG 55/2010, adaugând la excepţiile prevederilor alin (1) şi cheltuielile cu hrana persoanelor din instituţiile publice de asistenţă socială şi din unităţile de învăţământ special.
“Dorim să atragem atenţia asupra consecinţelor aplicării reducerii cu 20% a cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile publice de asistenţă socială, ca urmarea a aplicării OUG nr. 55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice”, a spus Laila Onu (foto), directorul Fundaţiei Pentru Voi Tmişoara. “Articolul III, alin (2) al OUG nr. 55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice  prevede: Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială, precum şi pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli şi hrana persoanelor private de libertate. În articolul de mai sus se face excepţie de la reducerea cu 20% doar pentru „hrana persoanelor private de libertate”, discriminându-se alte categorii asistate social precum persoanele cu dizabilităţi – în special cele cu dizabilităţi intelectuale, fiind cunoscute drept un grup extrem de vulnerabil din punct de vedere social, copiii din sistemul de protecţie, vârstnicii care beneficiază de servicii sociale cu finanţare de la bugetul de stat. Reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, adăugată la diminuările de alocări bugetare operate la începutul acestui an prin adoptarea HG 23/2010 privind standardele de cost, pun în pericol dreptul fundamental la hrană şi la sănătate, sau chiar viaţă a persoanelor cu dizabilităţi din instituţii. Ne temem că prin aceste reduceri succesive de costuri în asistenţa socială vom reveni la situaţia din anii ’90, când copiii şi adulţii cu dizabilităţi intelectuale din instituţii făceau subiecte de primă pagină în presa internaţională datorită condiţiilor de viaţă inumane, a lipsei de hrană, îmbrăcăminte şi igienă adecvată. De aceea vă rugăm să dispuneţi amendarea art.III alin (2) din OUG 55/2010 adăugând la excepţiile prevederilor alin (1) şi cheltuielile cu hrana persoanelor din instituţiile publice de asistenţă socială”, se arată în scrisoare.