Acasă Economic Adaptivitatea şi eficienţa resurselor umane în zona de vest

Adaptivitatea şi eficienţa resurselor umane în zona de vest

611
DISTRIBUIȚI

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Timişoara va lansa, în data de 25 septembrie, proiectului „Adaptivitatea şi eficienţa resurselor umane”.  Proiectul este realizat în parteneriat cu societatea Psiho Profil şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, Axa prioritară 3.”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Valoarea totală a proiectului este de 1.847.250 de lei, din care asistenţa financiară în valoare de 1.747.882 lei.
Durata proiectului este de 2 ani, începând cu 3 august 2009 şi are ca rază de acoperire judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Obiectivul său general vizează creşterea capacităţii întreprinderilor şi angajaţilor din Regiunea Vest în vederea adaptării la schimbările provocate de competiţia specifică economiei de piaţă, bazată pe promovarea unei culturi manageriale flexibile şi pe dezvoltarea resurselor umane proprii.
Pentru susţinerea obiectivelor generale s-au luat în calcul obiectivele specifice care se concretizează în dezvoltarea adaptabilităţii şi a competenţelor profesionale a 336 de manageri şi angajaţi din întreprinderi aflate în Regiunea Vest, pe durata a 24 de luni, prin îmbunătăţirea flexibilităţii organizaţionale şi a formării profesionale specifice în managementul resurselor umane, în managementul de proiect şi în achiziţiile publice, cursuri oferite gratuit în cadrul acestui proiect.

Comentarii

comentarii