Acasă Anunturi ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR TIMIȘ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR TIMIȘ

1874
DISTRIBUIȚI

În data de 20 martie 2020, ora 15:00, în Sala „Prof. univ. dr. Cornel Olariu” a Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Timiș a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

                1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

                2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

                3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

                4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

                5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

                6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;

                7. Alegerea cenzorului filialei;

                8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr. 65/1994.

Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președintele Consiliului Filialei Timiș a CECCAR

Comentarii

comentarii