Acasă Actualitate Ajutorul pentru încălzire pentru luna ianuarie

Ajutorul pentru încălzire pentru luna ianuarie

437
DISTRIBUIȚI

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara anunţă că, în perioada 11 – 22 ianuarie 2010, persoanele sau familiile care întrunesc condiţiile necesare pentru a primi ajutorul pentru încălzirea locuinţei pot depune cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere. Cererile şi actele necesare se depun în unul dintre cele 16 puncte operative ale SC Colterm SA, individual sau prin intermediul asociaţiilor de locatari/proprietari. Vor fi depuse cereri atât pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, în baza OUG nr.5/20.02.2003 (pentru venitul lunar net pe membru de familie până la 615 lei), cât şi pentru ajutorul suplimentar de încălzire a locuinţei acordat din bugetul local, conform HCLMT 272/2009 (pentru venitul lunar net pe membru de familie de până la 800 lei). Actele care trebuie depuse sunt: cerere şi declaraţii pe propria răspundere – tip (privind veniturile respectiv privind proprietăţile); copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţă  la adresa pentru care se solicită ajutorul; acte din care rezultă calitatea titularului cererii  faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul; acte privind veniturile nete realizate de familie în luna anterioara depunerii cererii. În plus, persoanele singure sau membrii de familie care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate în formularul tipizat, vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. Conform O.U.G. nr. 5/2003 titularii ajutorului de încălzire au obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere. Informaţii suplimentare se obţin la sediul din Bd.16 Decembrie nr.15, telefon  0256/293884.

Comentarii

comentarii