Acasă Anunturi Anunț Comuna Coșteiu

Anunț Comuna Coșteiu

DISTRIBUIȚI

Comuna Coșteiu anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare și epurare în comuna Coșteiu, județul Timiș”, propus a fi amplasat în comuna Coșteiu, localitățile Coșteiu, Țipari și Păru, județul Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – AMP Timiș, din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr, 18-18A, județul Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoare adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Comentarii

comentarii