Acasă Anunturi ANUNŢ CONCURS Inspectoratul Școlar Județean Timiș

ANUNŢ CONCURS Inspectoratul Școlar Județean Timiș

1529
DISTRIBUIȚI

ANUNŢ CONCURS

Inspectoratul Școlar Județean Timiș organizează, în temeiul dispozițiilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările si completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 0,50 post contractual vacant de consilier I A cu studii superioare la Biroul Salarizare, Normare, Administrativ din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, pe perioadă nedeterminată.

Cerințele postului:

  1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
  2. Vechime minimă în muncă de 3 ani.

            Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, localitatea Timişoara B-dul C.D.Loga nr. 3, judeţul Timiş, după cum urmează:

– proba scrisă: 14.06.2019, ora 09:00;

– proba de interviu: 21.06.2019, ora 14:30.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune dosarele de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anuțului, respectiv până la data de 07.06.2019, inclusiv, ora 14:00, la sediul I.Ș.J. Timi din mun. Timişoara, B-dul C. D. Loga nr. 3, cod poștal 300022, judeţul Timiş, camera 18, în intervalul 08:30 – 14:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la avizierul instituţiei, pe site-ul: www.isj.tm.edu.ro, şi la tel.: 0256305770.

Comentarii

comentarii