Acasă Anunturi ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

1428
DISTRIBUIȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, titular al proiectului „Reamenajare intersecţie Piaţa Ionel C. Bratianu (punctele cardinale) şi str. Martin C. Luther” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Reamenajare intersecţie Piaţa Ionel C. Bratianu (punctele cardinale) şi str. Martin C. Luther” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Piaţa Ionel C. Brătianu (Punctele Cardinale) şi str. Martin Luther, domeniu public, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului APM Timiş, din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, competente în zilele de luni – joi între orele 8,00 – 16,30, vineri între orele 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Comentarii

comentarii