Acasă Administraţie Apa la control, în Timiș și Caraș Severin: 196 penalități. Nicio poluare...

Apa la control, în Timiș și Caraș Severin: 196 penalități. Nicio poluare accidentală

DISTRIBUIȚI

Principalele activităţi specifice de gospodărire cantitativa şi calitativă a apelor desfaşurate în anul 2021 s-au derulat în conformitate cu prevederile “Programului unitar de activităţi în legătură cu gospodărirea apelor” şi “Obiectivele Adiminstraţiei Nationale Apele Române” în vederea realizării activităţilor de Integrare Europeană.

Aprecierea stării corpurilor de apă de suprafață și subterană, în anul 2021, se bazează pe rezultatele probelor de apă recoltate în secţiunile din subsistemele de monitorizare gestionate de Administraţia Bazinală de Apă Banat.

În cursul anului 2021 calitatea apei a fost  monitorizată în 120 secţiuni apă de suprafață, 12 secțiuni convenții internaționale, 1 secțiune flux rapid,  231 secțiuni apă subterană,  232 secțiuni evacuări ape uzate.

Evaluarea corpurilor de apă de  suprafață, s-a realizat conform Metodologiei de evaluare a stării/potențialului ecologic/chimic, cu respectarea prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/EEC.

Una din cauzele cele mai importante în neatingerea stării bune pe toate corpurile de apă este evacuarea în emisar de ape epurate necorespunzător. Pentru  depașirea volumelor de apă prelevate prevazute în actele de reglementare sau a  concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, în cursul anului 2021 (până la data prezentului bilanț), au fost aplicate un număr de 196 penalităţi totalizând 373.833,77 lei.

Până în prezent, pe cursurile de apă din Spațiul Hidrografic administrat de A.B.A. BANAT, au fost  asigurate atât debitele cât și clasele necesare de calitate pentru toate tipurile de captări de suprafață (în principal prize de alimentare cu apă în scopul potabilizării), cu mici excepții, înregistrate în special în perioada precipitațiilor abundente (ape mari).

ABAB Timișoara mai menționează faptul că în cursul anului 2021 nu au fost validate situații de poluări accidentale, deși au fost înregistrate informări cu privire la poluarea apelor de suprafață. Toate situațiile au fost verificate în teren de echipele mixte de specialiști ai A.B.A. Banat, evenimentele de mediu observate nefiind încadrate în poluări accidentale.

Conform  Ordinului nr. 278 din 11 aprilie 1997, poluarea accidentală este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsă prin accident, avarie sau alta cauză asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijențe ori calamități naturale şi în urma căreia apa devine improprie folosirii posibile înainte de poluare.

În cursul anului 2021, Serviciul Avize-Autorizații a eliberat 750 acte de reglementare din care :  380 avize de gospodărire a apelor, 250 autorizații de gospodărire a apelor ; 40 avize de amplasament.

De asemenea, au fost eliberate 1800 puncte de vedere necesare Agențiilor pentru Protecția Mediului Timiș și Caraș-Severin.

În anul 2021,  Laboratorul Calitatea Apelor a realizat analize pentru 25.820 de indicatori fizico-chimici și biologici la subsistemele: ape de suprafata si flux informational rapid zilnic; lacuri; ape subterane;  ape uzate; supraveghere specială în cazul fenomenelor de poluare accidentală a cursurilor de apă, a lacurilor sau a apelor subterane, evoluția și cauzele poluării în vederea combaterii sau a diminuării acesteia; participarea la supravegherea calității apelor de suprafață stabilite prin Convenții internaționale, în sectiunile de frontieră: Bega Navigabilă-Otelec, Timiș-Graniceri.

Activitatea de observații și măsuratori hidrologice și hidrogeologice se realizează la: 80 stații hidrometrice pe râuri; 119 stații automate pe râuri și în foraje; 8 lacuri de acumulare; 10 stații hidrometrice la folosințe selectate cu măsurători sistematice și expeditionare; 8 stații hidrometrice din bazinul reprezentativ; 104  secțiuni satelit și izvoare; 115 secțiuni de monitoring a calității apei s-au executat măsuratori de debit; 217 foraje.

În anul 2021, specialiștii ABAB Timișoara au executat pompări și desnisipari la 21 foraje. La 156 foraje au fost recoltate 290 probe de apă pentru analize chimice.  S-au executat pentru terți: 36 de studii hidrologice în valoare de peste 130.000 lei, 49 de studii hidrogeologice si o desnisipare în valoare de aproape 100.000 lei.

Planului de Management Bazinal al Spațiului Hidrografic Banat

Amintim că, în 2021, a intrat în dezbatere publică proiectul actualizat al Planului de Management Bazinal al Spațiului Hidrografic Banat (ciclul 2022-2027).

Acesta este cel de-al III-lea Plan de Management Bazinal al Spațiului Hidrografic Banat. În Plan se încearcă găsirea de soluții provocărilor cu care ne confruntăm atunci când folosim apa în diferite scopuri.

Prin acest Plan de Management Bazinal se vizează indeplinirea obiectivelor de mediu până în anul 2027. Mai exact, acestea se referă la atingerea stării bune a corpurilor de apă din spațiul hidrografic Banat.

Acest lucru se poate realiza prin: identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane; măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea sau diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane și reducerea poluării.

În luna iulie a fost publicat pe website-ul ABAB 𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒖𝒍 la Planul de Management Bazinal al Spațiului Hidrografic Banat III, care poate fi completat până în 30 decembrie 2021. Observațiile ce aduc plus valoare managementului resurselor de apă vor fi incluse în Planul actualizat.

 

 

 

 

Comentarii

comentarii