Acasă Actualitate Aquatim a preluat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare...

Aquatim a preluat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Liebling

DISTRIBUIȚI

Autorităţile locale din comuna Liebling, membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş (ADI), au hotărât să delege gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în favoarea operatorului regional Aquatim SA.

Hotărârea autorităţilor a avut la bază Legile 51/2006 şi 241/2006, care prevăd că serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din mediul rural trebuie gestionate fie de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unor hotărâri şi a unei licenţe eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, fie de către un operator regional prin delegarea gestiunii serviciilor către acesta. „În cele mai multe situaţii, unităţile administrativ-teritoriale care se ocupă de gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare din mediul rural nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru obţinerea licenţei A.N.R.S.C. Conform legii, furnizarea sau prestarea unui serviciu de utilităţi publice fără licenţă sau fără contract de delegare a gestiunii către un operator regional atrage după sine sancţionarea cu amendă a autorităţilor din localitatea respectivă”, a spus Ilie Vlaicu, directorul Aquatim. În urma delegării serviciilor, localitatea Liebling a fost arondată sucursalei Deta.

 

Comentarii

comentarii