Acasă Actualitate Au fost stabilite disciplinele din care se dă simularea Examenului național de...

Au fost stabilite disciplinele din care se dă simularea Examenului național de bacalaureat 2024. În Timiș vor participa 5160 de elevi

DISTRIBUIȚI

Înspectoratul Școĺar Județean Timiș anunță că, in conformitate cu prevederile calendarului simulărilor naționale, aprobat cu ordinul Ministerului Educației nr. 6760 din 07.12.2023, în perioada 4 -7 martie 2024 va avea loc simularea probelor scrise din cadrul Examenului național de bacalaureat 2024.

Prof. Aura Danielescu, inspector șef al ISJ Timiș, a explicat că disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în 2024, sunt limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

Comisia de bacalaureat județeană organizează simularea probelor scrise în 47 de unități de învățământ/centre de examen, pentru cei 5160 de elevi ai claselor a XII-a și a XIII-a.

În această perioadă, membrii comisiei județene completează baza de date cu profesorii evaluatori și cu cadrele didactice care vor face parte din comisiile din centrele de examen și din centrul zonal de evaluare.

Evaluarea lucrărilor scrise ale elevilor se va realiza digitalizat, prin intermediul platformei electronice dedicate, pusă la dispoziție de ministerul educației.

Rezultatele nu sunt publice și nu se afișează.

Rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale Examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog – a explicat prof. Aura Danielescu.

Comentarii

comentarii