Acasă Economic Autocamion Service derulează un program european pentru îmbunătățirea siguranței angajaților

Autocamion Service derulează un program european pentru îmbunătățirea siguranței angajaților

441
DISTRIBUIȚI

Autocamion Service a prezentat miercuri, 26 ianuarie, rezultatele studiului intern de evaluare a riscurilor din cadrul proiectului „AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă, capabil să asigure o funcţionare conformă cu legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea curentă a companiei”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 din Fondul Social European. Studiul  a constat în identificarea, evaluarea și ierarhizarea tuturor factorilor de risc din cadrul Autocamion Service, în scopul elaborării și aplicării unor măsuri în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM), pentru a reduce substanţial probabilitatea producerii accidentelor de muncă şi  îmbolnăvirilor profesionale. În urma evaluărilor realizate, s-a constatat că, pentru toate cele 12 locuri de muncă incluse în cadrul studiului, nivelul de risc este sub limita acceptabilă stabilita în metodologia de evaluare, adică 3,5 pe o scală de la 1 la 7.
„Rezultatele studiului și inițiativa noastră de a atrage fonduri europene pentru proiecte SSM fac dovada importanței deosebite pe care o acordăm siguranței angajaților noștri. Deşi nivelurile globale de risc sunt în limite acceptabile, prin acest proiect dorim să îmbunătățim sistemul de sănătate și securitate prin informare, instruire, dotare corespunzătoare şi promovarea unei culturi organizaţionale centrată pe prevenire şi pe siguranţă în muncă. Obiectivul Autocamion Service este „zero” accidente, de aceea aplicăm metode și proceduri specifice de a ni-l îndeplini”, a declarat Mircea Dărăbanţ, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Autocamion Service.
Proiectul „AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă, capabil să asigure o funcţionare conformă cu legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea curentă a companiei” se desfăşoară pe parcursul a 14 luni, în perioada august 2010 – septembrie 2011, iar valoarea fondurilor europene nerambursabile atrase pentru implementare se ridică la 418.353 de lei.
Etapele proiectului includ: realizarea studiului privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la posturile de lucru, desfăşurarea a trei tipuri de cursuri în domeniul Sănătății și Securității în Muncă; dotarea suplimentară a locaţiilor Autocamion Service cu echipamente de protecţie individuală și colectivă, derularea unui program de informare SSM, precum și o analiză  a impactului proiectului asupra activității companiei. Grupul ţintă al proiectului este compus din 90 angajaţi ai Autocamion Service, angajaţi din toate departamentele companiei, cu o medie de vârstă de 32 ani şi o experienţă profesională medie de 4 ani. Obiectivul final al proiectului „AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă, capabil să asigure o funcţionare conformă cu legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea curentă a companiei” constă într-o structurare a planului de prevenire şi protecţie al Autocamion Service şi o îmbunătăţire a sănătăţii şi securităţii în muncă în acord cu procesul organizaţional existent de perfecţionare continuă.

Comentarii

comentarii