Acasă Politica Bănățenii și-au făcut partid și luptă pentru păstrarea rânduielii bănăţene în Banat

Bănățenii și-au făcut partid și luptă pentru păstrarea rânduielii bănăţene în Banat

2309
DISTRIBUIȚI

Cel mai nou partid politic din România, Partidul Banat, promite să susţină interesele locuitorilor bănăţeni. Partidul Banat a fost înregistrat oficial ca partid politic în România. Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a formaţiunii.

”Am plăcerea să vă anunţ că PARTIDUL BANATUL, prescurtare P.B., există oficial şi a fost înregistrat în Registrul Partidelor Politice din România la poziţia 176, în baza Deciziei civile nr. 44/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia V-a Civilă în şedinţă publică, definitivă.

O să publicăm, în cel mai scurt timp, pe pagina Partidul Banatul o variantă prescurtată a Statutului şi a Programului P.B. precum şi modalitatea şi locaţia unde putem fi contactaţi direct.

Vă aşteptăm alături de noi pe toţi cei ce vreţi să vă aduceţi contribuţia la redefinirea Banatului!”, a scris Valentin Şoşdean, unul din liderii grupării

Valorile politice şi programul minimal a formaţiunii sunt:

Valorile politice:

 1. Integritatea care este înţeleasă prin verticalitatea faţă de principii şi o atitudine incoruptibilă şi morală în societate;
 2. Meritocraţia este primul criteriu pentru desemnarea candidaţilor;
 3. Transparenţa totală în deciziile politice;
 4. Organizarea de referendumuri, în spiritul democraţiei participative, pentru deciziile de importanţă majoră;
 5. Susţinem implicarea pozitivă a mediului universitar, a mediului de afaceri, a societăţii civile şi a presei în proiectele regionale, judeţene ori locale;
 6. Capitalul uman este prima bogaţie care trebuie pusă în valoare;
 7. În spiritul europenismului bănăţean vom folosi uriaşa diversitate socială, profesională, religioasă, etnică şi ştiinţifică – considerând modernitatea drept o validare a individualismul – pentru a pune cetăţeanul – cu nevoile , planurile şi calităţile sale – în fruntea actelor de stat;
 8. Noi credem în principiul cointeresării şi considerăm ca orice stat trebuie să ofere tuturor oamenilor care-l compun o responsabilitate pentru a valorifica potenţialul uman de care dispune;
 9. Partidul Banatul susţine că un stat puternic se edifică doar prin ataşament profund între cetăţeni şi instituţiile sale, statul fiind obligat să ofere următoarele bunuri politice: adevăr, libertate, identitate, progres, securitate, justiţie şi bunăstare;
 10. Partidul Banatul promovează cultul muncii eficiente, al credinţei, al justiţiei, al educaţiei, al civismului şi al disciplinei;
 11. Partidul Banatul consideră că statul şi cetăţeanul trebuie conduşi în virtutea principiilor eficienţei, responsabilităţii şi al profitabilităţii;
 12. Înţelepciune şi putere este deviza politică a Partidul Banatul.

Pogramul politic minimal:

 1. Scopul străduinţei noastre este păstrarea Rânduielii Bănăţene în Banat şi oferirea unui model simplu, dar verificat, României şi Uniunii Europene, prin modelul Banat şi europenismul bănăţean.
 2. Partidul Banatul apără public şi politic demnitatea umană, viaţa tuturor cetăţenilor, egalitatea în faţa legii şi egalitatea şanselor pentru fiecare cetăţean, indiferent de etnie, confesiune ori cultură.
 3. Partidul Banatul susţine îmbogăţirea cetăţenilor prin muncă eficientă şi implementarea unui sistem de ajutor, protecţie si integrare socială de tip occidental pentru cei aflaţi în dificultate.
 4. Partidul Banatul se angajează în favoarea conservării durabile a resurselor naturale şi pentru folosirea acestora în proporţia maxim posibilă pentru finanţarea investiţiilor de interes major.
 5. Partidul Banatul are ca mandat politic de căpătâi eficientizarea, responsabilizarea, valorificarea şi profitabilizarea tuturor instituţiilor statului.
 6. Partidul Banatul promovează regionalizarea României după regiunile consacrate istoric – excluzând criteriul etnic de regionalizare – însoţită de descentralizarea financiar-fiscală, desfiinţarea judeţelor din regiunile mici, retrasarea judeţelor din regiunile mari dacă aceste judeţe încalecă două regiuni istorice şi cere organizarea unui referendum pe această temă.
 7. Partidul Banatul propune impozitarea regională a firmelor cu sediul într-o regiune istorică diferită faţă de punctul de lucru, filială ori sucursală.
 8. Partidul Banatul susţine modificarea Legii zonelor metropolitane prin impunerea unei zone minime în care toate localităţile să fie cuprinse şi reprezentate într-un consiliu al zonei metropolitane, care să decidă strategiile de dezvoltare optimă a căilor de transport importante, a infrastructurii energetice de interes comun şi a politicilor de îmbunătăţire a vieţii locuitorilor zonelor metropolitane.
 9. Partidul Banatul are ca ţintă edificarea unei administraţii eficiente, incoruptibile, redusă numeric la minim, adaptabilă, profesionistă şi aflată în slujba cetăţeanului, nu deasupra lui.
 10. Partidul Banatul combate fărâmiţarea administrativă însoţită de risipirea fondurilor publice şi militeză pentru reducerea numărului de comune însoţită de alegerea unui primar în fiecare sat, care să reprezinte localitatea într-un consiliu al primarilor.
 11. Partidul Banatul susţine limitarea numărul mandatelor la două pentru parlamentari, primari, consilieri regionali, judeţeni şi locali.
 12. Partidul Banatul promovează voluntariatul pentru urmărirea derulării investiţiilor publice şi a tot ce ţine de cheltuirea fondurilor publice.
 13. Partidul Banatul susţine acoperirea cu şcoli de nivel european a tuturor regiunilor şi edificarea de şcoli în mediul rural cu cel puţin 300 de elevi care să beneficieze de laboratoare, săli de sport, program de urmărire şi finalizare a temelor şi oferirea mesei de prânz.
 14. Partidul Banatul propune instituirea unor burse care să acopere cazarea, hrana, îmbrăcămintea de şcoală, manualele şi rechizitele pentru tinerii cu aplecare spre studiu dar lipsiţi de resurse. Aceste burse se vor acorda în limita sumelor economisite prin oprirea finanţării cultelor de la stat, inclusiv pentru salarii.
 15. Partidul Banatul susţine introducerea unui curs de istorie a regiunii istorice şi a localităţii în care se studiază care să completeze cursurile de istorie a Europei şi a României.
 16. Partidul Banatul susţine scoaterea orelor de religie din programa şcolară şi organizarea acestor cursuri, la cererea parinţilor, în locaţii puse la dispozitie de catre culte, unde sunt folosiţi salariaţii cultelor pentru predare. Partidul Banatul cere introducerea orelor de istorie a religiilor în şcolile de stat.
 17. Partidul Banatul sprijină politic colaborarea agenţilor economici cu universităţile şi şcolile profesionale.
 18. Cultura şi patrimoniul cultural sunt bogăţii care trebuie promovate şi conservate. Partidul Banatul propune elaborare unui nou plan, aflat în concordanţă cu strategiile europene din domeniu şi care să cuprindă inclusiv păstrarea identităţii culturale a Banatului istoric. Partidul Banatul doreşte să realizeze o unificare culturală a Banatului Istoric. Acest lucru presupune implicarea colectivă a instituţiilor culturale din România, Serbia şi Ungaria în vederea realizării de evenimente culturale comune şi schimburi de experienţă în domeniul cultural şi al antreprenoriatului cultural.
 19. În domenul sănătăţii Partidul Banatul acţionează pentru alinierea tuturor compartimentelor ce privesc sănătatea la standardele europene, pentru separarea sectorului privat de cel de stat şi pentru crearea de parteneriate public-private care să aducă infuzie de capital.
 20. Partidul Banatul propune acordarea de compensaţii pentru personalul medical care lucrează în zone cu deficit de personal şi recunoaşterea studiilor din domeniul medical facute în afara Uniunii Europene.
 21. Partidul Banatul încurajează asocierea liber-consimţită în agricultură şi silvicultură, inclusiv pentru efectuarea de reînpăduriri şi împăduriri de terernuri degradate ori de păşuni unde nu se mai păşunează.
 22. Partidul Banatul propune sprijinirea tinerilor care investesc în mediul rural, susţinerea proprietarilor de păduri pentru creşterea valorii acestora însoţită de exploatarea lor eficientă şi elaborarea unei strategii care să nu contravină reglementărilor comunitare pentru atragerea firmelor care transformă lemnul în produse finite în zonele unde este exploatat.
 23. Partidul Banatul va acţiona pentru reindustrializarea sudului Banatului şi pentru valorificare eficientă a resurselor naturale din această zonă.
 24. Diversificarea pieţelor de desfacere, inclusiv în zone extracomunitare, susţinută prin asocierea producătorilor, este strategia prin care Partidul Banatul crede că poate creşte repede nivelul exporturilor României.
 25. Partidul Banatul militează pentru reducerea numărului de taxe şi a birocraţiei administrative, pentru uşurarea condiţiilor impuse la fondarea unei firme şi pentru simplificarea schemei birocratice parcurse la achitarea unei taxe.
 26. Partidul Banatul susţine introducerea impozitului redus pentru veniturile mici. 27. Partidul Banatul promovează creşterea avuţiei comunităţilor locale.
 27. Partidul Banatul susţine cheltuirea chibzuită a resurselor şi investirea profitului în domenii cu o profitabilitate mulţumitoare şi cu riscuri minime.
 28. Pentru mediul universitar Partidul Banatul susţine creşterea numărului de locuri bugetate în marile universităţi, încurajarea asocierii cu marile universităţi occidentale şi sporirea autonomiei universitare.
 29. Partidul Banatul acţionează pentru reducerea birocraţiei la minim. 31. Partidul Banatul susţine înfiinţarea de asociaţii ale cetăţenilor care sunt dispuşi să ajute şi să monitorizeze autorităţile locale.
 30. Partidul Banatul susţine cu tărie destructurarea clanurilor de infractori şi anihilarea crimei organizate.
 31. Partidul Banatul militează ferm pentru repatrierea şvabilor, a saşilor şi în general a diasporei româneşti şi acordarea cetăţeniei române pentru cei care nu o au.
 32. Partidul Banatul militează pentru modernizarea grabnică a infrastructurii energetice şi rutiere prin investiţii asumate de catre stat ori autorităţile locale şi susţinute cu fonduri comunitare.
 33. Partidul Banatul susţine independenţa financiară a cultelor prin autofinanţare, măsură care va determina neimplicarea acestora în interese şi jocuri politice şi ruperea dependenţei acestora de stat, autorităţi judeţene ori locale. Partidul Banatul propune oprirea finanţării cultelor de la bugetele de stat , judeţene ori locale -inclusiv a salariilor – statul limitându-se la colectarea banilor de la cei care se declară membri înr-un cult şi la virarea acestora către cultul menţionat în declaraţie.
 34. Partidul Banatul susţine independenţa justiţiei.
 35. Partidul Banatul optează pentru construirea de autostrăzi, din bani comunitari şi guvernamentali, care să conecteze România la coridoarele europene şi să lege între ele regiunile istorice din ţară. În Banat sunt prioritare autostrăzile Timişoara – Belgrad şi Lugoj – Caransebeş – Calafat.
 36. Centurile rutiere ale capitalelor de regiuni istorice şi oraşelor mari sunt o necesitate care trebuia de mult timp rezolvată şi Partidul Banatul se angajează să insiste pentru finalizarea acestor dotări minime dar de maximă importanţă.
 37. Partidul Banatul promovează legătura feroviară de mare viteză care să lege Timişoara de Occident şi Constanţa, realizarea unei centuri feroviare a Capitalei Banatului, scoaterea trenurilor de pe linia Gara de Nord – Aeroportul Traian Vuia şi realizarea unui metrou de suprafaţă între cele două locaţii amintite.
 38. Partidul Banatul consideră că este necesară susţinerea creşterii audienţei posturilor de radio şi televiziune regionale pentru informarea promptă, detaliată şi rapidă a cetăţenilor.
 39. Partidul Banatul cere reablitarea deţinuţilor prin educaţie, militând politic categoric pentru introducerea obligatorie a cursurilor de meserii în închisori şi pentru reconvertirea prin munca susţinută şi onestă a tuturor deţinuţilor, mărindu-le gradual nivelul libertăţii de mişcare şi prin implicarea cultelor şi altor ONG-uri în activităţile specifice penitenciarelor.
 40. Partidul Banatul susţine construirea de stadioane şi săli de sport în parteneriat public-privat.
 41. Partidul Banatul cere elaborarea unei legi care să impună reabilitarea rapidă a clădirilor istorice din staţiunile balneare.
 42. Partidul Banatul propune şi susţine realizarea unui monument al spiritului bănăţean, care să fie finalizat înainte de anul 2021.

 

Comentarii

comentarii