Acasă Economic BCR începe creditarea prin programul „Prima Casă”

BCR începe creditarea prin programul „Prima Casă”

DISTRIBUIȚI

Banca Comercială Română (BCR) a semnat în 30 iulie Convenţia cu Fondul de Garantare a Creditelor pentru programul „Prima Casă”. Clienţii pot depune la BCR solicitările de credit şi documentaţia aferentă începând de luni, 03 august a.c. Creditul BCR Prima Casă este primit cu deosebit interes. Peste 10.000 de persoane şi-au exprimat până acum intenţia de a-şi achiziţiona o locuinţă cu ajutorul unui credit ipotecar Prima Casă. 
 „Suntem bucuroşi că am reuşit să facem acest ultim pas şi să începem creditarea. Putem, astfel, să ne ajutăm clienţii să-şi îndeplinească visul  de a-şi cumpăra locuinţa dorită. BCR este cel mai mare creditor ipotecar din România şi cel mai important susţinător al programului Prima Casă. Am luat măsuri speciale pentru a accelera procesul de acordare a creditelor prin programul Prima Casă. Îi invităm în unităţile noastre, începând de luni, pe toţi cei care au nevoie de o primă casă pentru a beneficia de oferta noastră extrem de atractivă – creditul BCR Prima Casă.” a declarat Martin Skopek, Vicepreşedinte Retail BCR.
Creditul pentru investiţii imobiliare BCR „Prima casă” se adresează persoanelor care vor să îşi achiziţioneze o primă locuinţă cu ajutorul unui credit bancar. Primul pas pe care trebuie să îl facă o persoana care doreşte o casă prin acest program este să vină la bancă, chiar dacă nu a găsit încă locuinţa de care are nevoie. Consilierii BCR îi vor prezenta avantajele creditului, documentele necesare pentru dosarul de credit, valoarea estimată preliminară a creditului şi graficul de rambursare.
De asemenea clienţii pot afla toate informaţiile cu privire la program apelând gratuit 0801.0801.227 Contact Center sau de pe pagina de web a băncii www.bcr.ro.
Nivelul de dobândă este EURIBOR la 3 luni+ 3,8 puncte procentuale. Pentru un credit de 50.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în acest moment (variază în funcţie de EURIBOR) este de 265 de euro. Mai există un comision de acordare de 0,5% aplicat la valoarea creditului şi un comision de evaluare de 300 de lei + TVA, ambele percepute o singură dată. În funcţie de profilul de risc al fiecărui solicitant, banca acceptă până la 4 coplătitori.
Actele necesare acordări creditului sunt: cerere de credit (formular tip BCR); declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR); declaraţia pe propria răspundere a clientului,  dată în formă autentică, prin care acesta declară că la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 (04.06.2009) privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie); adeverinţă de salariu pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru coplătitori (formular tip BCR, sau alte formulare care să conţină obligatoriu informaţiile solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu sau fără card de debit ataşat); fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a angajatorului, după caz; talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie); documente care atestă alte venituri realizate de solicitant din închirieri, dividende, venituri realizate în străinătate etc. şi care pot fi luate în calcul la determinarea capacităţii de rambursare; BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru coplătitor(i); copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse oferite de alte bănci.
Documentele specifice acordării creditului sunt: precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului; actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie); declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea; extrase din documentaţia cadastrală (copie).
Pentru a fi eligibil, clientul trebuie, potrivit legii, să îndeplinească o serie de condiţii, între care: să nu deţină  la data publicării OUG 60/2009 o locuinţă în proprietate sau co-proprietate; să nu aibă în derulare credite ipotecare pentru investiţii imobiliare;s ă ştie deja ce locuinţă doreşte să achiziţioneze; locuinţa care urmează să fie achiziţionată să fie înscrisă în cartea funciara în condiţiile legii; să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu primele 3 rate lunare de dobândă; să  accepte ca in in baza Contractului de garantate incheiat cu FNGCIMM  se va institui în favoarea statului român, o ipotecă legala de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi sa fie de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, iar banca isi conserva privilegiul procuratorului de fonduri; să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor  beneficiarul poliţei de asigurare fiind statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea, eligibilitatea solicitantului se stabileşte în funcţie de condiţiile specifice prevăzute de normelor interne de creditare ale BCR.
Potrivit legii, clientul mai are de achitat un comision de gestiune de 0,37% al FGCIMM aplicat la valoarea creditului aprobat. Comisionul de gestiune se va plăti către FGCIMM în fiecare an şi va fi calculat la valoarea soldului garanţiei creditului de la 31.12 al anului precedent.
Creditul ipotecar „Prima casă” BCR poate fi utilizat atât pentru achiziţionarea de locuinţe finalizate, cât şi pentru achiziţia de locuinţe în curs de construire.  Pentru cea de-a doua variantă clientul trebuie să prezinte băncii antecontractul de vânzare-cumpărare sau contractul de construcţie. FGCIMM va  emite o promisiune de garantare care va avea valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.
De asemenea, BCR oferă clienţilor care iau un credit BCR Prima Casă o reducere de 3 puncte procentuale faţă de dobânda standard pentru creditul de descoperit de cont pe cardul de debit din Pachetul de cont curent. Astfel, dobânda oferită pentru descoperitul de cont este de 14.23% pe an (ROBOR la 3 luni + 4%, faţă de ROBOR la 3 luni + 7%, cât este în oferta standard a băncii). Mai mult, toate celelalte costuri legate de acest produs (cum ar fi comisionul de analiză şi cel de acordare) au fost reduse la zero. BCR va acorda credite în valoare de 308 milioane de euro prin programul Prima Casă.

Comentarii

comentarii