Acasă Actualitate Burse pentru doctoranzii Universităţii de Vest

Burse pentru doctoranzii Universităţii de Vest

DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest din Timişoara în calitate de coordonator, implementează în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2013 proiectul „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse”. Proiectul POSDRU/88/1.5/S/49516 este  finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”şi se derulează în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi Institutul Fraunhofer din Erlangen, Germania. Valoarea acestui proiect este de 9.969.513 de lei.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea cercetării doctorale în instituţia coordonatoare şi instituţiile partenere în vederea dezvoltării unei cercetări de excelenţă cu un puternic accent pe interdisciplinaritate, cooperare internaţională şi transfer tehnologic, prin sprijinirea doctoranzilor.
Proiectul îşi propune sprijinirea a 65 de doctoranzi în perioada studiilor universitare de doctorat, consolidându-se astfel un segment important din ruta acestora de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat final dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare. Rezultatele estimate a se obţine prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, vor conduce la atingerea obiectivelor specifice propuse, iar grupul ţintă va fi sprijinit pentru realizarea unei cercetări doctorale de calitate în vederea tranziţiei la viaţa activă. Managerul de proiect este prof. univ. dr. Ioan Talpoş.

Comentarii

comentarii