Acasă Actualitate Campanie pentru prevenirea încălzirii globale, în Timişoara

Campanie pentru prevenirea încălzirii globale, în Timişoara

DISTRIBUIȚI

Cu ocazia Zilei Mediului, 5 iunie
Transportul trebuie să utilizeze mijloace mai puţin poluante şi cu consumuri reduse, să fie protejate şi extinse pădurile şi să fie realizate construcţii astfel încât să fie eficiente energetic
Campania "Energie pentru mâine" va fi lansată cu ocazia Zilei Mediului, 5 iunie, în Timişoara, dar şi în întreaga ţară. Acţiunile vor cuprinde trei direcţii strategice de comunicare:
1.consum (schimbarea comportamentului de consum al energiei).
2. construiesc (promovarea conceptului de "casă inteligentă").
3. conduc (adoptarea de practici responsabile de economisire a combustibililor).
Întregul proiect este conceput astfel încât să implice comunicatori, mass-media, companii din sistemul energetic şi alţi investitori privaţi, oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai societăţii civile şi public privat. Este primul proiect naţional pentru eficientizarea consumului de energie şi combustibil, ce îşi propune să implice publicul larg pentru a contribui la diminuarea consumului de energie.

Mai e vreo şansă?

Trebuie să amintim că ultimele date ştiintifice arată că emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global vor trebui să fie stabilizate până în 2020 şi cel puţin înjumătăţite până în 2050 (în comparaţie cu nivelurile din 1990) pentru a preveni agravarea efectelor schimbărilor climatice, de aceea autorităţile au considerat că o campanie de conştientizare pentru diminuarea consumului de energie este absolut necesară.
Cu toate acestea, specialiştii mai susţin că totul este prea târziu, iar oricât s-ar lua măsuri de reducere a gazelor cu efect de seră, încălzirea climei globale nu poate fi oprită. La 16 februarie 2009, s-au aniversat patru ani de la intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.
Protocolul impune respectarea angajamentelor de limitare cantitativă şi reducere a emisiei de gaze cu efect de seră faţă de nivelul anului 1989, în perioada obligatorie 2008 – 2012. Ţăra noastră, ca parte la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, a ratificat Protocolul prin Legea nr. 3, din 2001, asumându-şi astfel angajamentele privind limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor de gaze.

Gazele cu efect de seră – pericolul numărul unu

În scopul unei dezvoltări durabile şi pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la Kyoto, România, alături de celelalte state semnatare, trebuie să întreprindă o serie de măsuri menite să stabilizeze concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic.
Astfel, este nevoie de eficientizarea industriei din punct de vedere al consumului de energie, trecându-se de la utilizarea combustibililor fosili bogaţi în carbon (cărbunele), la combustibili săraci în carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi.
De asemenea, este nevoie de restructurarea industriei energetice, de la extracţie şi până la consum, astfel încât să devină eficientă şi mai puţin poluantă.
Transportul trebuie să utilizeze mijloace mai puţin poluante şi cu consumuri reduse, să fie protejate şi extinse pădurile şi să fie realizate construcţii astfel încât să fie eficiente energetic şi să tindă spre utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Comentarii

comentarii