Acasă Economic CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri acreditate

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri acreditate

DISTRIBUIȚI
sediu cciat 11

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii octombrie 2020 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

 • EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 06 – 21 octombrie 2020

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

    -10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

   – 10% reducere pentru absolvenții Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P.

    -20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj

Reducerile nu se cumulează.

Cui se adresează cursul:

Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica cursului:

Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare; Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații;

B. Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P. Se urmărește astfel internaționalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.

Cursul oferă participanților oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor  publice prin participarea acestora la procedurile de achiziție publică și încheierea de  noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

 • INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM) (Cod COR 32572)

Perioada: 7 – 28 octombrie 2020

Program: luni-vineri, între orele 16.00-20.00

Formator: Doina POPEȚ, inspector de muncă ITM

Taxă de participare / condiții de acces minime:

Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.  

Studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

Taxa poate fi achitată în două rate ca persoană fizică. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Cui se adresează:

Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.

Tematica cursului:

Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.

IMPORTANT

În cadrul cursului SSM se prezintă legislația privind utilizarea substanțelor și a preparatelor chimice periculoase cât și obligațiile angajatorilor care le utilizează în desfășurarea activității:

-Regulamentul CE 1907/2006-REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

Regulamentul CE 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice;

Directive europene transpuse în legislația națională, alte prevederi legislative naționale: agenți chimici periculoși, modul de gestionare a riscului chimic, importanța și utilizarea fișelor cu date de securitate, metode de evaluare a riscului chimic.

SUPLIMENTAR se mai eliberează un certificat neacreditat care atestă parcurgerea modulului privind legislația substanțelor periculoase.

 • RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710)

Perioada:  12 – 21 octombrie 2020 (luni-vineri, între orele 17.00-21.00)

Taxă de participare: 1000 lei/pers.

    -10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

   – 10% reducere pentru absolvenții cursului Specialist în Managementul Deșeurilor la CCIAT

    -20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj

Reducerile nu se cumulează.

Cui se adresează:

Cursul se adreseaza tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Tematica:

 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Gestionarea cerințelor legale de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
 • Raportarea activității de mediu;
 • Elaborarea documentației sistemului de management mediu.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și europeană și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite.

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri:

Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), camera 117, zilnic între orele 08.00-16.00, tel. 0720/444121, e-mail: tavramov@cciat.ro; mmuresan@cciat.ro.

Persoane de contact: Tania Avramov, Manager DFP

                              Milena Mureșan, organizator curs

Informații detaliate despre toate cursurile organizate de CCIAT sunt disponibile pe site-ul: www.cciat.ro.

Comentarii

comentarii