Acasă Eveniment Ce trebuie să faceţi dacă doriţi să vi se atribuie sau vândă...

Ce trebuie să faceţi dacă doriţi să vi se atribuie sau vândă terenuri în baza Legii 112

DISTRIBUIȚI

Primăria Timişoara, prin vocea primarului Gheorghe Ciuhandu, anunţă că cei care doresc să li se atribuie sau să cumpere terenuri în baza Legii 112 trebuie să depună cererile şi documentaţia tehnică la Camera 12 – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Timişoara. Documentele ce trebuie depusă în vederea atribuirii terenului sunt: cerere tipizată – completatăde proprietar;extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile; extras C.F. colectiv  – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile; dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicată); contractul de închiriere asupra terenului şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie; contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995, – în copie; plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008; documentaţiiletehnice în vederea emiterii ordinului Prefectului vor fi întocmite de persoane autorizate săexecute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivăa solicitantului  şi vor conţine date referitoare la suprafaţa ocupatăde construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupatăde extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupatăde alte  construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă(bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului. “Direcţia Patrimoniu, Serviciul Fond Funciar şi Serviciul Juridic vor verifica dosarele şi existenţa eventualelor litigii, după care vor întocmi propunerea de atribuire a terenului solicitat pe care o vor înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Timiş. Listele de atribuire a terenurilor aflate sub imobilele-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 vor fi supuse în prealabil aprobării CLMT”, informează primarul Gheorghe Ciuhandu. Documentaţia tehnică ce trebuie depusă în vederea cumpărării terenului de către doritorii îndreptăţiţi este: cerere tipizată – completatăde proprietar; extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile; extras C.F. colectiv  – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile; dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art.22 din Legea nr. 21/1991 republicata); contractul de închiriere asupra terenului şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie; contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 – în copie; documentaţiile tehnice în vederea vânzării vor fi întocmite de persoane autorizate săexecute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivăa solicitantului  şi vor conţine  plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70  şi în format digital conform HCL 137/2008 , date referitoare la suprafaţa ocupatăde construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupatăde extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupatăde alte  construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă(bilanţteritorial), folosinţa actualăa terenului; raportul de expertiză-evaluare întocmit de către un expert autorizat, efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului, aprobat de către Comisia constituită prin dispoziţia primarului.

 

Comentarii

comentarii