Acasă Administraţie Cea mai amplă acțiune agricolă în Timiș: Recensământul general agricol 2021

Cea mai amplă acțiune agricolă în Timiș: Recensământul general agricol 2021

709
DISTRIBUIȚI

Organizarea recensământul general agricol în Timiș, împreună cu Institutul Național de Statistică, este cea mai amplă acțiune a Direcției Agricole Județene Timiș, care se va desfășura pe teren începând cu 10 mai și va ține mai mult de două luni.

Dr. ing. Simona Jurcă, directorul DAJ Timiș a spus: ”Avem câteva sute de persoane la nivelul județului pe care le-am angajat și pe care le și plătim. Operațiunile pentru recensământ se vor face electronic, pe tabletă, nu pe caiet, pe hârtie, cum era pe vremuri. Există o aplicație și fiecare recenzor are o tabletă pe care va înregistra totul. Se va merge la proprietarii de terenuri și se va discuta față în față cu ei, cu respectarea regulilor anti-COVID, despre situația terenurilor agricole și a animalelor și vor fi înregistrate. E o acțiune complexă care va începe în 10 mai și va ține până în 31 iulie. Acum facem pregătirile. Încheiem contractele cu recenzorii”.

Conform Institutului Național de Statistică, recensământul general agricol este o operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor.

Recensământul asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor utilizate pentru agricultură, efectivele de animale pe specii, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, dezvoltarea rurală etc.
De asemenea, recensământul asigură informaţii şi date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul agricol, necesare procesului de participare a României, ca stat membru UE, la Politica Agricolă Comună.
Recensământul constituie baza de eșantionare pentru anchetele structurale de tip selectiv din agricultură, în perioada intercenzitară, precum şi pentru efectuarea altor cercetări statistice specifice (producția vegetală la principalele culturi, efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, potențialul productiv al viilor etc.).

Activitățile cuprind mai multe etape. 1. Proiectarea infrastructurii și planificarea activităților RGA2020: până la 30 aprilie2021: obiective; strategie de organizare; cadrul instituțional; cadrul legal național; buget și surse de finanțare; recrutare și angajare personal pe perioadă determinată; sectorizarea teritoriului localităților pentru recenzare în secții și sectoare de recensământ; dezvoltare cerințe IT pentru colectare și procesare date și diseminare rezultate; proiectare și testare chestionar electronic; pregătire manuale/ghiduri de instrucțiuni recenzori; selectare, recrutare, angajare recenzori; instruiri formatori și recenzori; campanie de promovare; pregătire și operaționalizare centru de informații (call-center).

  1. Activitatea în teren: recensământul propriu-zis (mai – iulie 2021) și ancheta de control (august 2021).
    3. Procesarea statistică (validare, corecții, agregare, corelare): mai 2021– martie 2022. 4. Analiza, structurarea și diseminarea rezultatelor: martie – decembrie 2022.

Un pic de istorie

Primul recensământ la care regăsim caracteristicile fundamentale ale recensămintelor moderne a fost efectuat în anul 1838 în Ţara Românească. Acesta cuprindea atât caracteristici demografice cât și caracteristici pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a agriculturii (suprafeţele cultivate cu cereale, numărul animalelor pe specii, pomicultura, viticultura şi zonele de sericicultură).

Primul recensământ al populaţiei şi agriculturii, din perioada 1859 – 1860, a fost efectuat de către cele două oficii de statistică din Ţara Românească şi Moldova, după unirea Principatelor Române.

O deosebită importanţă au prezentat recensămintele animalelor domestice din anii 1900 şi 1916, efectuate cu metode moderne de organizare, recomandate de către Institutul Internaţional de Statistică.

În anul 1930, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a hotărât să efectueze primul recensământ agricol din ţara noastră, acţiune care a fost abandonată, însă, la cererea Direcţiei recensământului populaţiei pentru a nu afecta pregătitrea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei din 29 decembrie 1930.

Recensământul agricol din anul 1941, care a fost prima lucrare sistematică de acest gen efectuată în România, s-a desfăşurat în cursul lunii aprilie, concomitent cu cel al populaţiei.

După cel de al doilea război mondial, primul recensământ agricol cu caracter general a fost efectuat în anul 1948.

Între anii 1951 şi 1989, au fost efectuate numai recensăminte specializate, după cum urmează: recensămintele animalelor domestice, în perioada 1951-1989, care au fost efectuate anual sau la intervale de 4 ani; recensămintele viilor şi pomilor, în anii 1964 şi 1979.

După anul 1990, primul recensământ general agricol s-a efectuat în anul 2002, urmat de cel din anul 2010.

Runda 2020 a recensământului general agricol este impusă de obligația României de a respecta legislaţia europeană în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.

După anul 2002, în perioadele intercensitare, au fost efectuate anchete structurale în agricultură (micro-recensăminte) în anii 2005, 2007, 2013 si 2016.

Comentarii

comentarii