Acasă Actualitate Cea mai mare poluare biologică – Semenic – Cheile Caraşului

Cea mai mare poluare biologică – Semenic – Cheile Caraşului

317
DISTRIBUIȚI

Agenţia Regională de Protecţia Mediului (ARPM) Timişoara derulează un proiect prin programul LIFE+ Natura “Managementul conservative al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic-Cheile Caraşului”, în valoarea de 546.159 euro, din care 273.080 euro reprezintă finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europenă prin Programul LIFE+.
Proiectul se desfăşoară în situl de importanţă comunitară Semenic – Cheile Caraşului, parte a Reţelei Europene Natura 2000. “Aici se află un număr însemnat de peşteri şi avene (650) care reprezintă  habitatul natural  pentru 11 specii de lilieci protejate la nivel naţional şi european. Habitatul 8310 – peşteri închise publicului este grav afectat datorită poluării mari cu deşeuri menajere şi a depozitării ilegale de deşeuri animaliere, generând cea mai gravă poluare biologică din regiunea carstică vestică a României”, a subliniat Gabriela Lambrino, directorul ARPM Timişoara. Scopul proiectului este de a reconstrui morfologia habitatului 8310 pentru 65 de peşteri/avene, de a depolua habitatul prin colectarea deşeurilor şi de a conserva zonele de hibernare, naştere şi hrănire a populaţiilor a 11 specii de lilieci (chiroptere). Proiectul se va derula până în 31 decembrie 2011, timp în care se vor desfăşura o serie de activităţi de conservare, implementarea sistemului de colectare a deşeurilor în aria proiectului şi reconstrucţia morfologiei, depoluarea şi protejarea habitatului 8310, acţiuni de conştientizare a publicului şi diseminarea informaţiilor. În cadrul proiectului au fost realizate 6.000 de pliante care vor fi distribuite elevilor şi studenţilor din perimetrul sitului Natura 2000 Semenic-Cheile Caraşului. Recent, a avut loc prima monitorizare de toamna a speciilor de lilieci. În această perioadă, numită „tranzit autumnal”, s-au întâlnit colonii de lilieci în 9 peşteri din cele 14 monitorizate. S-au observat patru specii diferite de chiroptere-lilieci Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii. Cea mai predominantă specie întâlnită a fost Miniopterus screibersii, 1.500 de exemplare.

Comentarii

comentarii