Acasă Actualitate CJAS Timiş: „Măsurile de aplicare a Strategiei e-România, e-Sănătate şi e-Prescriere”

CJAS Timiş: „Măsurile de aplicare a Strategiei e-România, e-Sănătate şi e-Prescriere”

491
DISTRIBUIȚI

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiş aduce la cunoştinţa tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu care se află în relaţie contractuală măsurile de punere în aplicare a Strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical. Măsurile sunt prevăzute de modificările aduse Ordinului Nr. 1571/ 1047/ 2010. Completările au fost aduse articolului nr. 4, prin introducerea unui nou alineat. Conform acestuia, termenul de la care se vor face prescrierile în sistemul electronic este 1 octombrie 2012.

Oana Răchitan, PR CJAS Timiş, a precizat că CJAS Timş le reaminteşte furnizorilor de servicii medicale că termenul final până la care s-au putut face raportările în sistem descentralizat a fost data de 1 iunie 2011. După acest termen, raportările sunt făcute doar în sistem centralizat, on-line, bazat pe autentificare cu certificat digital calificat. Informaţii în plus pe www.cjastm.ro.

De asemenea, CJAS Timiş aduce la cunoştinţa unităţilor sanitare cu paturi cu care se află în relaţie contractuală şi centrelor de dializă, publicarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1518/890 din 2011, privind aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente. Potrivit noului ordin, pentru calculul contribuţiei trimestriale, atât spitalele cât şi centrele de dializă au obligaţia raportării lunare a consumului de medicamente, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie. Depunerea informaţiilor respective se face până la data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară.

„Subliniem faptul că, prin ordinul amintit mai sus, centrele de dializă, deşi se află în relaţie contractuală directă cu CNAS, sunt obligate să raporteze aceste date către casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ- teritorială îşi au sediul. Raportarea se face pe baza formularului prevăzut în anexa ordinului şi poate fi găsit şi pe site-ul CJAS Timiş (www.cjastm.ro)”, a precizat Răchitan.

Comentarii

comentarii