Acasă Actualitate CJAS Timiș face precizări referitoare la modul de acordare și decontare a...

CJAS Timiș face precizări referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice

2841
DISTRIBUIȚI

Având în vedere starea de urgență  declarată pe teritoriul țării, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș face unele precizări referitoare la modul de acordare și decontare a seviciilor medicale și farmaceutice.

Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.

Decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat.

Pentru  pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă.

Decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră.

“Fac un apel  la toate persoanele asigurate sau neasigurate, precum și la toți colaboratorii  noștri ca suntem alături de ei, și îi asigur de tot sprijinul nostru și că vom răspunde cu promptitudine la toate solicitările venite către noi. De asemenea, țin să precizez că furnizorii dispun de fonduri suficiente pentru a oferi serviciile medicale necesare și de care pot beneficia toți bolnavii”, a declarat Victor Dumitrașcu, președinte-director general CJAS Timiș.

Comentarii

comentarii