Acasă Economic CNADNR scoate la licitaţie contractul pentru pasajul denivelat pe varianta de ocolire...

CNADNR scoate la licitaţie contractul pentru pasajul denivelat pe varianta de ocolire Arad

462
DISTRIBUIȚI

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) va organiza în 21 iulie o licitaţie deschisă pentru contractul "Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad – Curtici şi DJ 709B", pentru care va aloca de la bugetul de stat 39.504.201 lei, fără TVA. Potrivit anunţului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul implică: servicii de consultanţă şi asistenţă juridică în vederea exproprierii terenurilor afectate de construcţia “Pasajului denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad – CF Curtici – DJ 709B”; obţinerea, în numele autorităţii contractante, a autorizaţiei de execuţie a lucrărilor, conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; execuţia lucrării de pasaj denivelat, cu respectarea proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini. Durata contractului este de 24 de luni începând de la data atribuirii. Cei care doresc să participe la această licitaţie trebuie să fi avut cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani mai mare sau egală cu 59.256.302,52 lei, excl. TVA, echivalent a 14.017.197,93 euro, să dispună de capacitate financiară de susţinere a lucrării pe o perioadă de 3 luni mai mare sau egală cu 4.938.025,21 lei, exclusiv TVA, echivalent a 1.168.099,83 euro, calculată la un curs BNR de 4,2274 din data de 22 iunie 2010. De asemenea, se solicită o garanţie de participare de 395.042 lei, precum şi garanţia de bună execuţie reprezentând 5% din valoarea contractului. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19 iulie, ora 15:00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 iulie, ora 08:30. Se va alege oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (preţul ofertei – 50%; durata de execuţie – 5%; durata de garantare a lucrărilor – 10%; planificarea lucrărilor – 35%). Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).
 

Comentarii

comentarii