Acasă Actualitate Concurs la Filarmonica ”Banatul”, aranjamente tehnice

Concurs la Filarmonica ”Banatul”, aranjamente tehnice

DISTRIBUIȚI

Marți, 3 ianuarie, pe site-ul Primăriei Timișoara au apărut rezultatele probei de dosare din cadrul concursului de management de la Filarmonica „Banatul” din Timișoara. La prima vedere, se pare că actualului interimar Ovidiu Andriș i s-a asigurat un drum liber spre ocuparea postului și cu titlu definitiv. Dosarul contracandidatului său, Radu Popa, dirijor în cadrul instituției, a fost respins. Acesta din urmă, însă, acuză mari probleme în această judecată și va depune contestație, dar va iniția și o acțiune în instanță.

Potrivit documentului publicat marți, la ora 14, candidatul 200034 „nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.I, lit.c) și e) prin nedepunerea documentelor menționate la pct.V, lit.d) și lit.i) în formatul stipulat în Anunțul de concurs”. Mai precis, de aici s-ar înțelege că lipsesc din dosarul diploma de licență și documentele care să arate că acesta are experiența de management minim necesară, de trei ani, sau că absolvit un curs cu specializare în management.

Luând pe rând cele două motive pentru respingerea dosarului, observăm că la „Condițiile de participare” menționate în anunț, la litera e) scrie: „are experiență de minimum 3 ani în domeniul activității manageriale în instituții publice de cultură sau organizații neguvernamentale cu obiectul de activitate în domeniul culturii și specializare în domeniul managementului”. Ulterior, la punctul i) din capitolul V se menționează că trebuie depuse „documente justificative care să ateste îndeplinirea condiției de experiență în domeniul activităţii manageriale prevăzută la lit. e) din condiţiile de participare (CM, adeverințe, contract de management, alte documente justificative eliberate/ încheiate de/cu instituțiile de cultură, organizațiile neguvernamentale cu obiectul de activitate în domeniul culturii, în cadrul cărora a dobândit experiența managerială – funcţii de conducere, manager de proiecte culturale, manager cultural etc.)”.

Radu Popa contestă corectitudinea acestei respingeri. În primul rând, datorită experienței sale la conducerea Filarmonicii Giurgiu, dar și pentru că a absolvit un curs de management, așa cum este specificat în anunț.

„Unul dintre puncte este că nu am experiența necesară în management, când eu am fost director general de filarmonică, timp de șapte ani, dovedit cu adeverință de la Filarmonica Giurgiu. Adeverința este la dosar. Am fost, în 1998, printre membrii fondatori ai acestei filarmonici, pe care am și condus-o până în 2007. Am absolvit și un curs online de manager de proiect. Nu s-au emis încă certificatele originale. Cei care au organizat acest curs au emis adeverințe în care se stipulează că țin locul certificatelor până la eliberarea acestora. Am depus și acea adeverință”, ne-a declarat dirijorul Filarmonicii „Banatul”.

În ceea ce privește studiile, situația este puțin mai complicată. Teoretic, în anunț, la litera c) se menționează că sunt necesare „studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările cuprinse în  domeniul de licență (DL) – Muzică” și că trebuie depuse „copii după diplomele de studii care atestă îndeplinirea condiţiei de studii prevăzută la lit.c) din condiţiile de participare”. Totuși, mai jos scrie că „documentele solicitate în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și certificării lor, în caz contrar dosarul va cuprinde copii legalizate”.

„Problema” ar fi că, urmând să își susțină doctoratul, Radu Popa are documentele la Universitatea de Muzică din București. Totuși, ar avea dovezi că aceasta este situația reală, însă comisia de concurs nu le-ar fi recunoscut.

„Un al doilea punct este că nu am prezentat diplomele în original. Diplomele mele în original, conform unui e-mail dat de Universitatea de Muzică din București, sunt la școala doctorală, unde sunt înmatriculat. Urmează să îmi susțin doctoratul în septembrie. Nimeni nu îmi eliberează diplomele în original. Sigur că am înaintat diplomele (copii – n.r.), am înaintat acel e-mail primit de la Universitatea din București și am dat și o declarație pe propria răspundere, înregistrată la avocat sub incidența Codului Penal că sunt posesorul acestor diplome și că ele se află la Universitatea de Muzică din București”, spune dirijorul.

Radu Popa va depune contestație, însă vorbește și despre o acțiune în instanță, care poate avea legătură și cu unul dintre motivele respingerii dosarului: „Este flagrant ce se întâmplă! Am deschis o acțiune în instanță pentru că ei solicită la acest concurs, pe lângă experiența de manager, de cel puțin trei ani, să fii și un absolvent al unui curs de manager de proiect, cultural, etc. Legea spune «sau», ei au pus «și». Legea spune: ori ai fost manager, ori ai aceste cursuri de management. Ei au pus «obligatoriu amândouă». Eu am făcut și acel curs, dar asta nu înseamnă că este în regulă ce fac ei”.

Vă amintim că procedura de concurs a fost lansată la finalul lunii noiembrie. Acum, după ce s-a făcut selecția dosarelor și au fost publicate rezultatele, urmează, pe 5 ianuarie, depunerea contestațiilor, care vor trebui rezolvate până pe 9 ianuarie. Între 10 și 19 ianuarie vor fi analizate proiectele de management înscrise, urmând ca notele să fie publicate pe 20. O săptămână mai târziu, pe 26 și 27 ianuarie, vor fi susținute proiectele de management, iar pe 30 ianuarie va fi organizată și o eventuală probă scrisă de departajare. Ulterior, la cel mult cinci zile de la aducerea la cunoștință a rezultatelor se vor putea depune contestații și la această probă, care trebuie soluționate în alte maximum trei zile.

Comentarii

comentarii