Acasă Actualitate Contractul Primăriei Timișoara cu Corina Șuteu, confidențial. Au fost, de fapt, patru...

Contractul Primăriei Timișoara cu Corina Șuteu, confidențial. Au fost, de fapt, patru înțelegeri pentru „restartarea” TM 2023, două care priveau chiar „transparența”

DISTRIBUIȚI

Pe 7 iulie, Ziua de Vest a cerut Primăriei Municipiului Timișoara copii după contractul încheiat cu echipa de experți culturali condusă de Corina Șuteu, fost ministru al Culturii, și raportul de activitate aferent acestei înțelegeri. După aproximativ o lună și jumătate, pe 19 august, am primit și răspuns: cererea formulată pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public nu poate fi onorată pentru că ar fi încălcate clauzele de confidențialitate ale contractului, pentru că informațiile solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor și pentru că s-ar încălca prevederi legate de datele cu caracter personal. Totuși, am aflat noi detalii despre această înțelegere, inclusiv faptul că au fost semnate, de fapt, patru contracte.

Pentru context, amintim că, pe 22 aprilie, reprezentanții primăriei transmiteau că „Primăria Timișoara are o strategie clară în ceea ce privește proiectul Timișoara Capitală Culturală 2023, strategie care este în curs de implementare. La elaborarea ei colaborează grupul de experți de la Insula 42 și Helianthus Research, format din Corina Șuteu (fost ministru al Culturii), Oana Radu și Raluca Iacob”. 

Cu doar o zi înainte, cerusem lămuriri legate de zvonul că fosta ministră ar fi implicată în reorganizarea proiectului. Răspunsul a venit pe 22 aprilie, la două ore după ce a fost trimis și comunicatul amintit. „În baza expertizei în domeniul politicilor culturale a echipei Insula 42, Primăria Municipiului Timișoara, prin intermediul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, beneficiază consultanță pentru o perioadă de 3 luni. (…) Valoarea serviciilor este 132.900 lei, iar echipa condusă de Corina Șuteu, fost ministru al culturii, include 2 consultanți principali, alături de consultant juridic și consultanți punctuali pe chestiuni specifice și un asistent”, ne spunea atunci Bogdan Marta, consilier personal al primarului Dominic Fritz.

Așadar, în cererea trimisă primăriei pe 7 iulie, am cerut copii după contractul și raportul de activitate care privea Insula 42 și Helianthus Research, înțelegând că ar fi doar o singură înțelegere. După câteva zile, pe 9 iulie, cererea noastră a fost trimisă și Casei de Cultură. Răspunsul primit pe 19 august primise număr de înregistrare cu aproape două săptămâni înainte, pe 6 august.

Din răspunsul primit pe 19 august, semnat de directoarea Casei de Cultură, Camelia Fetița, reiese faptul că nu a fost semnat un singur contract, ci patru. Dintre acestea, niciunul cu Insula 42. Sunt, însă, două înțelegeri încheiate cu Asociația Film ETC, organizație înființată de aceeași Corina Șuteu. Cu asociația în cauză au fost încheiate contractele 396/12.03.2021 și 991/16.06.2021 „ce vizează procesul de «restructurare organizațională și restartare a programării și promovării Capitelei Europene a Culturii Timișoara 2023, precum și realizarea unor obiective specifice de relansare a proiectului»”, după cum ne-a informat, în răspuns, directoarea Casei de Cultură. Cu SC Helianthus Research SRL, pe de altă parte, au fost încheiate contractele 407/15.03.2021 și 986/17.06.2021, pentru „identificarea unor modalități de organizare și coordonare eficientă în procesul de reorganizare și reașezare pe baze de transparență a Asociației Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.

„Contractele, încheiate prin Casa Cultură a Municipiului Timișoara, se referă la achiziții de servicii ce presupun nu doar un grad foarte ridicat de competență al echipei de consultanță, garantat de Doamna Corina Șuteu, ci și o foarte bună cunoaștere a mediului cultural timișorean, prin implicarea anterioară a Doamnei Raluca Iacob în elaborarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara și a bidbook-ului care a determinat selecționarea orașului drept capitală europeană a culturii”, ni se spune în același documente, înainte de a fi explicate motivele pentru care cererea noastră nu poate fi onorată.

Concret, în același document ni se spune că instituția „are obligația contractuală de a respecta drepturile conferite de lege”. Sunt invocate prevederile articolelor 1184, 1266 și 1270 din Codul Civil, „conform cărora părțile semnatare au obligații privind confidențialitatea”, articolul 12, litera c) din Legea 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, „precum și prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Interesant este că excepția de la Legea 544 invocată de reprezentanții Casei de Cultură este legată de „drepturile de proprietate intelectuală ori industrială”, care ar fi încălcate în cazul publicării documentelor solicitate. La fel de interesant este număr de înregistrare al contractelor din iunie. Cel din 16 iunie are numărul 991, în timp ce celălalt, semnat cu o zi mai târziu, are un număr mai mic, 986.

Pentru clarificări, am încercat să luăm legătura cu Camelia Mingasson, directoarea Casei de Cultură, numită cu titlu interimar de Fritz în aprilie, dar al cărui mandat se apropie de final, fiind organizat și un concurs pentru ocuparea funcției. Până la momentul redactării acestui articol, aceasta nu ne-a răspuns nici la apelurile telefonice, nici la SMS-ul pe care i l-am trimis.

Iată care ar fi, totuși, articolele de lege invocate în documentul primit joi:

  • Cod civil:

Art. 1.184. Obligaţia de confidenţialitate în negocierile precontractuale

Când o informație confidențială este comunicată de către o parte în cursul negocierilor, cealaltă parte este ținută să nu o divulge și să nu o folosească în interes propriu, indiferent dacă se încheie sau nu contractul. Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea părții în culpă.

Art. 1266 Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor

(1) Contractele se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor.

(2) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, de practicile statornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

Art. 1270 Forţa obligatorie

(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

(2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege.

  • Legea 544:

Art. 12

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, următoarele informații: (…)

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii;

Comentarii

comentarii