Acasă Eveniment Contrele primărie – prefectură, un nou episod

Contrele primărie – prefectură, un nou episod

640
DISTRIBUIȚI

Disputele administrative, dar cu substrat politic, dintre Primăria Timişoara şi Instituţia Prefectului Timiş îşi derulează un nou episod. În iulie 2009, aleşii municipali ai Timişoarei votau Hotărârea Consiliului Local 275/28.07.2009
privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Nemulţumit de anumite aspecte ale hotărârii, prefectul de Timiş, Mircea Băcală, a atacat-o în contenctios-administrativ. În luna martie a acestui an, Tribunalul Timiş a admis acţiunea prefectului, constatând nulitatea dispoziţiilor art.3 din HCL 275/28.07.2009. Săptămâna trecută însă, Curtea de Apel Timişoara a admis recursul formulat de Primăria Timişoara, respingând în totalitate acţiunea prefectului. “În concluzie, hotărârea de consiliu local nr. 275/28.07.2009 a rămas în vigoare, fiind constatată de instanţele de judecată ca legală şi temeinică. După ce vom primi motivarea instanţei de judecată, hotărârea va putea fi aplicată, cu mai mult de un an întârziere, din cauza acţiunii prefectului”, spune primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu.
Ce a atacat prefectul
Articolele din HCL 275/2009 atacate de prefect sunt: „Art. 3: Terenul aflat sub imobilul construcţie dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 se va atribui în mod gratuit proprietarului construcţiei, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 fiind înaintată documentaţia către Prefectura Jud. Timiş în vederea emiterii Ordinului Prefectului în acest sens; Art.7: În situaţia în care nu se va solicita cumpărarea terenurilor aferente de către proprietarii de locuinţe care folosesc terenul Statului Român sau al unităţii administrativ-teritoriale, acestea vor fi închiriate proprietarilor imobilelor construcţii dobândite în baza Legii nr. 112/1995, urmând să fie încheiate contracte de închiriere la un preţ stabilit de către Direcţia Patrimoniu. În cazul în care terenul a fost concesionat în vederea extinderii de locuinţă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2004 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009, titularii contractelor pot opta fie pentru menţinerea contractelor de concesiune, fie pentru cumpărarea terenurilor. În situaţia în care titularii contractelor de concesiune vor solicita cumpărarea terenurilor, contractele de concesiune vor fi reziliate prin acordul părţilor, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare”. “Prin HCL nr.275/2009 a fost aprobată vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii cumpărate în temeiul Legii nr.112/1995 şi atribuirea în mod gratuit a terenurilor aflate sub aceste imobile, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr.18/1991. Totodată, prin această hotărâre s-a stabilit ca în cazul în care nu se solicită cumpărarea terenurilor aferente, acestea vor fi închiriate proprietarilor imobilelor. Necesitatea reglementării situaţei acestor terenuri a fost dată de multitudinea solicitărilor cetăţenilor, proprietari de imobile dobândite în baza Legii nr.112/1995, precum şi a acţiunilor promovate în instanţă de către aceştia, pentru obligarea la vânzare, practica instanţelor fiind în majoritatea cauzelor de admitere a acţiunilor şi obligarea instituţiei noastre la atribuirea terenului. Atacarea de către Prefectul Judeţului Timiş a acestei hotărâri a dus la imposibilitatea punerii ei în aplicare, deoarece, în conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.554/2004- a contenciosului administrativ, până la soluţionarea cazului, actul atacat se suspendă de drept”, spune Gheorghe Ciuhandu, primarul Timişoarei.
Un alt proiect de hotărâre era deja pregătit
Pentru că problema terenurilor aferente caselor dobândite prin Legea 112 este una care-i vizează pe mulţi timişoreni, o nouă iniţiativă se contura deja, în acest sens. Consilierii locali social-democraţi Traian Stoia şi Radu Ţoancă au elaborat, la începutul acestei luni, un proiect de hotărâre ce are exact acelaşi scop ca hotărârea atacată de prefect. În Timişoara există 18.000 de familii care locuiesc în imobile dobândite în urma aplicării Legii 112, însă în prezent nu există un cadru legal care să le permită acestora cumpărarea terenurilor pe care se află clădirile şi a terenurilor aferente. “Menţionăm faptul că am modificat un proiect similar mai vechi, votat de CLT, la propunerea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu, atacat de prefect în instanţă, eliminând referirile contestate de reprezentantul guvernului în teritoriu, propunerea noastră fiind perfect legală. Oportunitatea acestui demers legislativ este neîndoielnică, în condiţiile în care mii de familii de cetăţeni din municipiul Timişoara, care şi-au cumpărat imobilele conform Legii 112/1995, nu şi-au putut dobândi terenurile de sub case şi apartamente”, îşi explicau iniţiativa cei doi consilieri pesedişti.

 

Comentarii

comentarii