Acasă Eveniment Controale de audit

Controale de audit

305
DISTRIBUIȚI

Serviciul de Audit al administraţiei judeţene, în vederea respectării periodicităţii de verificare, conform prevederilor legale (respectiv auditarea fiecărei activităţi cel puţin o dată la 3 ani), a elaborat un plan strategic pentru 2009-2011, ca urmare a evaluării riscurilor asociate activităţilor inventariate. Planul de audit public intern pe anul 2009 cuprinde mai multe controale. În perioada 2 martie – 25 mai  se va face control la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare, unde se urmăreşte: stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; gestiunea resurselor umane; organizarea structurilor organizatorice şi funcţionale pentru CJ Timiş şi instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea acestuia; fundamentarea cheltuielilor salariale şi stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului; calculul şi plata salariilor.
Tot în aceeaşi perioadă (2 martie – 25 mai) la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş se verifică: stadiul de elaborare şi implementare a procedurilor operaţionale; resurse umane, organizare, salarizare; achiziţii publice, reparaţii şi investiţii; administrarea patrimoniului; buget – venituri; financiar – contabilitate. În perioada 26 mai – 31 august la Serviciul Logistică vor fi verificate următoarele aspecte: stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; stabilirea structurii şi nevoilor reale de asigurare materială a serviciilor precum şi dimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare necesare, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii ale clădirii şi a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din dotare şi coordonarea activităţii de transport auto.
În perioada 26 mai – 24 iulie şi între 20-31 august misiunea de audit la Serviciul Juridic şi Contencios va fi axată pe  stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; organizarea, planificarea şi raportarea activităţii juridice. Între 1 august şi 4 decembrie va acea loc misiunea de audit la Spitalul Clinic Judeţean Timişoara pe teme legate de investiţii, reparaţii şi reflectarea acestora in evidenţa financiar- contabilă şi stadiul de implementare a procedurilor operaţionale În perioada 1 septembrie – 20 noiembrie controlul se va muta la Serviciul Relaţii Publice, la care se urmăresc elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale; relaţiile cu publicul, cu mass-media şi cu instituţiile din domenii precum cultură, educaţie, tineret, dar şi cu ONG-urile. (Adrian PANDURU)

Comentarii

comentarii