Acasă Anunturi CONVOCATOR

CONVOCATOR

2606
DISTRIBUIȚI

Membrii asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, întruniți în ședința din 20 februarie 2019, au hotărât convocarea ședinței adunării generale a SOCIETĂȚII TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 20 martie 2019, orele 13,30, ce va avea loc la Centrul Adam Muller Guttenbrunn, din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10-12, Timișoara, jud. Timiș, cu următoarea:

 ORDINE DE ZI

 Alegerea organelor de conducere si control ale STMF (Președinte Consiliu Director, membri Consiliu Director, cenzor/membri comisie de cenzori).

 În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 20.03.2019, orele 17,00, ce va avea loc la Centrul Adam Muller Guttenbrunn, din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10-12, Timișoara, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com, până la data de 20 martie 2019, orele 13,00, urmând a fi prezentate în original la ședința adunării generale a asociației.

Comentarii

comentarii