Acasă Cultura CultArtConex internațional, la Academia Română Timișoara

CultArtConex internațional, la Academia Română Timișoara

DISTRIBUIȚI

Academia Română Timișoara, prin Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României, a organizat, miercuri 18 octombrie, o prezentare a proiectul Conectare culturală prin conferințe și acte artistice CultArtConex.

De asemenea, Academia Română Timișoara desfășoară, în zilele de 19-20 octombrie 2023 și conferința internațională „Tendințe Multidimensionale în Dezvoltarea Durabilă” TENDEV 2023, prima ediție ”Provocări și Strategii pentru Dezvoltare Durabilă în fața Schimbărilor Climatice”

Dr.ing.ec. Gabriel ȘUSTER  a declarat că proiectul cultural „Conectare culturală prin conferință și acte artistice” CultArtConex este finanțat cu suma de 50.000 lei, sumă nerambursabilă, din totalul de 52.700 lei, valoare totală a proiectului, 2.700 lei reprezentând contribuția proprie,  ca proiect mic prin Programul de finanțare Grow Timișoara 2023, care este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Beneficiarul finanțării este Academia Română – Filiala Timișoara, prin Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României.

Proiectul este menit a realiza o conectare culturală la societate prin conferința internațională ”Multidimensional Tendencies in Sustainable Development – Tendințe multidimensionale în dezvoltarea durabilă” și prin realizarea unor activități artistice relevante de către Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din cadrul Academiei Române – Filiala Timișoara (CCDRDR-ARFT), în colaborare cu

P1. Universitatea din Szeged, Facultatea de Agricultură

P2. Forumul German al Tineretului Bănățean

P3. Asociația de Susținere a Cercetării și Dezvoltării Spațiului Rural

P4. Institutul de cultură al românilor din Voivodina.

Conferința internațională este inițiată de Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara.   Academia Română, for suprem de cultură și știință, îndeplinește trei roluri majore în societatea românească: for de consacrare, pilon important al cercetării și participant activ în viața societății.

Conferința are un caracter multidisciplinar, abordând probleme fundamentale în diferite domenii și perspective legate de dezvoltarea durabilă. Indiferent de abordare, dezvoltarea durabilă presupune asigurarea simultană a dezvoltării economice, a protecției mediului și a bunăstării sociale.

Conferința va combina vorbitori în plen cu secțiuni specializate pentru prezentarea rezultatelor cercetării.

Temele principale: Dezvoltare durabilă; Economie circulară; Economie și politici de mediu; Siguranță și securitate alimentară; Politica Agricolă Comună; Dezvoltare rurală; Agricultură inteligentă; Management și marketing agricol; Turism; Valori culturale locale în context european și Practici culturale interdisciplinare.

Prof.univ.dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb – coordonatoare, a subliniat că proiectul se derulează în Timișoara în perioada 1 mai 2023 – 30 noiembrie 2023, în 4 etape:

Analiza nevoilor actuale conform scopului proiectului; Organizarea unei conferințe științifice cu dezbatere/mediere culturală; Derularea manifestărilor artistice și a unei ”Seri interculturale”; Diseminarea rezultatelor proiectului.

Se va urmări implicarea publicului în intervenții culturale, în procesul de mediere culturală și în accesibilizarea conținuturilor cultural-științifice (conferință stiintifică+dezbatere/mediere culturală: „Este sustenabilă cultura în Timișoara  – capitală culturală europeană – in 2023?”)

Mediatori: Aura Twarowska – mezzo-soprană de etnie română, solistă la Opera Națională Română Timișoara și la Opera de Stat din Viena, Ingrid Nicolaescu – profesor de muzică la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” Timișoara,Gabriel A. Șuster – project manager, fondator și director artistic Student Fest Timișoara 1992.

Practica cercetărilor efectuate în ultimii ani de către solicitant a evidențiat nevoia constantă de  consolidare a participării active a comunităților locale prin practici cultural-artistice interdisciplinare și accesibilizarea conținuturilor științifice.

Împreună cu această conferința știintifică și cu dezbaterea culturală cu tema „Este sustenabilă cultura în Timișoara  – capitală culturală europeană – in 2023?”, se va realiza un proiect unitar care va răspunde nevoii de dezvoltare a unor abordări interdisciplinare între sectoarele culturale și creative și alte domenii de interes pentru  educație, grijă față de mediu, știință, sustenabilitate,  dezvoltare de abilități, formare continuă, precum și încurajarea participării active a minorităților etnice și a altor organizații locale cu profil socio-cultural  în activități cultural-artistice integrate, superioare calitativ.

Vor performa lucrări artistice:

Soliști de operă, muzica clasică, muzică de jazz, din care amintim pe dna Aura Twarowska, mezzo-soprană de etnie română, solistă la Opera Națională Română Timișoara și la Opera de Stat din Viena; dna Ingrid Nicolaescu – profesor de muzică la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” Timișoara; alți invitați surpriză,

Corul Institutului de cultura al romanilor din Voievodina / Zdrenjanin,

Duma Constantin  – Expoziție de fotografie.

Ansamblul cultural artistic al copiilor germani din cadrul Forumului German al Tineretului Bănățean, Filiala Banater Rosmarein; ”Akademika Banat Chorus”, corul studențesc al  Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara.

Academician Ioan Păun OTIMAN, a precizat importanța acestui proiect pentru Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii și faptul că acesta este esențial prin prisma faptului că este realizat în cadrul Academiei Române, cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României, și că Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din cadrul AR-FT dorește continuarea șirului de ediții a conferinței începute în anul 2023 sub denumirea generică  ”Multidimensional Tendencies in Sustainable Development – Tendințe multidimensionale în dezvoltarea durabilă”, cu tematică specifică pentru fiecare an în parte.

Includerea conferinței și a evenimentelor  cultural-artistice propuse spre finanțare,  pe agenda Timișoara 2023 – capitală culturală europeană, este un prilej extraordinar de a promova cultura și știința românească în general, și cea timișeană, în mod special, la nivel internațional. Stabilirea de conexiuni între participanți și parteneri asigură sustenabilitatea  proiectului și posibilitatea de a promova valori locale și multietnice din zonă.

Academia Română Timișoara, prin Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României.

 

 

Comentarii

comentarii