Acasă Cultura De Ziua Culturii Naționale 2023, să ne amintim de rolul extraordinar pe...

De Ziua Culturii Naționale 2023, să ne amintim de rolul extraordinar pe care l-a avut ASTRA pentru cultura poporului român!

DISTRIBUIȚI

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale 2023, Ilie Sârbu, președintele asociației “Salvați Patrimoniul Timișoarei”, fost candidat la Primăria Timișoara, atrage atenția că se cuvine să ne aducem aminte de rolul extraordinar pe care l-a avut asociația ASTRA pentru cultura poporului român.

Ilie Sârbu reamintește că Andrei Şaguna, George Bariţiu, Ion Puşcariu şi Timotei Cipariu au avut un rol de frunte în definitivarea statutului Asociaţiunii. Adunarea a ales primul Preşedinte al ASTREI în persoana episcopului din Sibiu, Andrei Şaguna, vicepreşedinte pe Timotei Cipariu, marele filolog şi erudit de la Blaj şi secretar pe George Bariţiu.

Propunerile-program ale ASTREI (formulate de Bariţiu) prevedeau:  studiul limbii;  studiul istoriei românilor şi al tuturor ştiinţelor; încurajarea meseriilor;

întemeierea de muzee, de teatre şi de şcoli; publicarea de „cărţi scolastice”; întemeierea de „şcoale poporale”; stimularea cercetării etnografice, colectarea baladelor; studierea „stării agriculturii”, folosirea îngrăşămintelor chimice în agricultură, dezvoltarea horticulturii, a silviculturii şi a viermilor de mătase, încurajarea albinăritului, îmbunătăţirea soiurilor de vite şi de păsări; studierea hranei şi a locuinţelor, a plantelor medicinale, a „artei zugrăvelii”;

strângerea de fonduri pentru acţiuni culturale, înmulţirea intelectualilor prin acordarea de burse universitare, un adevărat program de progres şi de transformare radicală a societăţii româneşti din Imperiu. Prin programul, statutele şi întreaga gamă a dezideratelor şi realizărilor sale notabile, prin emulaţia, înflăcărarea şi spiritul de solidaritate şi acţiune pe care le-a generat, prin ecoul pe care l-a avut în rândul întregii populaţii româneşti din Imperiu, ASTRA a asigurat elementul de sinteză a tuturor năzuinţelor generaţiilor anterioare şi elementul de progres naţional şi social pentru generaţiile următoare.” Foto: Adunarea generală anuală din anul 1908.

“Spiritul românesc e unic pentru că, în spațiul în care s-a dezvoltat, s-au născut și fundamentat aceleași valori culturale ce alcătuiesc fizionomia sufletească a neamului nostru.

Banatul nostru a dispărut ca entitate administrativă și a fost șters multă vreme din paginile de istorie, iar în anul 1868 Ungaria a făcut pace cu Casa de Habsburg, Banatul devenind Ungaria de Sud. După Unire, a fost pus în remorca Ardealului până când Majestatea Sa Regele Carol al II-lea a recunoscut Banatul ca entitate administrativă, cu reședința la Timișoara.

De-a lungul timpului, regiunea noastră a fost stimulată de reformele împăraților de la Viena, Maria Teresia și Iosif al II-lea, dintre anii 1740 si 1790. De atunci, Banatul s-a ridicat înspre o prosperitate benefică pentru creșterea nivelului de civilizație și pentru coagularea ideilor de egalitate și libertate naționala ale românilor”, a concluzionat Ilie Sârbu, duminică, 15 ianuarie, cu prilejul Zilei Naționale a Culturii 2023.

 

Comentarii

comentarii