Acasă Economic Depozitarii din Timiş preferă piaţa neagră?

Depozitarii din Timiş preferă piaţa neagră?

429
DISTRIBUIȚI

“Cum, la noi, se lucrează mult prin uşa din dos, normal că lumea e rezervată şi încearcă să eludeze regulile”, a spus Tiberiu Lelescu (foto), directorul DADR Timiş.

În judeţul Timiş, cei 231 de depozitari de cereale şi seminţe nu par interesaţi deloc de a-şi depune cererile pentru a obţine licenţa de depozit de la Ministerul Agriculturii. În depozitele din Timiş se poate înmagazina aproape întreaga cantitate de grâu necesară populaţiei României pe un an de zile – 2 milioane de tone. Deşi au trecut două săptămâni de la aprobarea normelor de aplicare a legii, până acum, numai 5 agenţi economici şi-au depus cererile pentru a obţine licenţa. “Interesul depozitarilor este scăzut, deoarece nu îndeplinesc condiţiile pentru licenţiere şi nu sunt dispuşi, datorită crizei economice, să investească în spaţiile de depozitare.  Mai grav, ei trebuie să participe cu o cotă parte la Fondul de Garantare Agricol, dar nici producătorii nu sunt interesaţi să depună grâu în depozit, ci vor să îl vândă, mai ales că şi producţia a fost mică, anul acesta. Marile exploataţii din Timiş au şi magazii proprii, unde îşi depun cerealele”, declarat Nicolae Oprea, secretarul general al Asociaţiei Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Timiş.

Controalele vor continua

Tiberiu Lelescu, directorul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Timiş, a declarat că cererile se depun la Biroul Unic al Ministerului Agriculturii. “Majoritatea agenţilor economici sunt în perioada de informare. Nu au înaintat mulţi aceste documente, fiindcă au reţineri. E o chestiune nouă, e altceva decât ceea ce a fost până acum. În condiţiile în care cei care produc şi depozitează doresc să lucreze la vedere, proiectul va avea succes, în caz contrar, dacă nu vor dori să aibă marfa contabilizată, atunci nu se va întâmpla nimic cu acest program. Nu poţi să depui la depozit marfă fără documente. Cum, la noi, se lucrează mult prin uşa din dos, normal că lumea e rezervată şi încearcă să eludeze regulile. Inspectori de la poliţie, finanţe şi de la direcţia agricolă vor continua controalele privind circuitul cerealelor şi atunci nu vor mai putea să meargă pe piaţa neagră”, a declarat Lelescu. Prin normele metodologice de aplicare a Programului “Primul siloz”, aprobate de Guvernul României, în 15 iulie, au fost stabilite condiţiile pentru licenţierea depozitarilor de seminţe de consum şi s-a constituit schema de garantare a certificatelor de depozit pentru a crea posibilitatea utilizării acestora ca garanţie pentru obţinerea de credite de producţie de către producătorii agricoli.

Licenţa e valabilă 5 ani

Pentru a obţine licenţa de depozit, agentul economic trebuie să depună o cerere scrisă, prin delegat sau prin poştă, la Biroul Unic din cadrul Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. După înregistrarea cererilor, secretarul comisiei convoacă comisia, în vederea desemnării organismelor de audit pentru  verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice ale operatorilor economici care solicită licenţa. Comisia transmite în scris reprezentanţilor organismelor de audit decizia de începere a acţiunii de verificare şi certificare a condiţiilor financiare şi tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licenţei. Organismul de audit judeţean desemnat, împreună cu reprezentantul operatorului economic care a depus cererea pentru acordarea licenţei, se deplasează la depozitul care urmează să fie verificat. Acesta verifică în teren documentele privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea depozitului, condiţiile tehnice şi financiare, conform modelului de raport de audit, întocmit de direcţia de audit din minister şi transmis în teritoriu. Imediat după primirea rapoartelor de audit, secretarul comisiei convoacă întrunirea acesteia, pentru analizarea şi pronunţarea cu privire la acordarea licenţei sau respingerea  cererii.
După luarea deciziei, secretarul comisiei înştiinţează în scris depozitarul asupra celor decise. Trebuie să amintim că licenţa de depozit se eliberează  contra unei taxe de 100 lei, care se plăteşte la trezorerie. Licenţa are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit şi poate fi prelungită la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăşi perioada de 3 ani, contra unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenţei de depozit, la data solicitării prelungirii. De asemenea, în schimbul mărfii depuse şi la solicitarea producătorului agricol, depozitarul licenţiat eliberează certificate de depozit, care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin. Certificatul de depozit poate fi utilizat de producătorii agricoli la garantarea unui credit de la băncile comerciale pentru investiţii sau pentru a vinde cantitatea înscrisă în el în cadrul bursei de mărfuri, ca alternative ale tranzacţionării directe de seminţe de consum.
 

Comentarii

comentarii