Acasă Actualitate Din toamnă, un nou colegiu tehnic: Regele Ferdinand I

Din toamnă, un nou colegiu tehnic: Regele Ferdinand I

507
DISTRIBUIȚI

Începând cu anul şcolar 2010-2011, Grupul Şcolar Energetic din Timişoara îşi va înceta existenţa, conform Ordinului 3472 din 23 februarie, emis de ministrul Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului. Practic, nu este vorba de dispariţia acestei unităţi de prestigiu a învăţământului timişorean, ci, mai exact, de transformarea ei în Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I”, după cum prevede ordinul citat. Ce înseamnă acest lucru? După cum afirmă directorul aşezământului, prof. Angel Păcurar, „transformarea reprezintă, în primul rând, un pas înainte şi aşezarea şcolii pe un plan superior de dezvoltare, aceasta pentru că în vechea organizare eram limitaţi la doar câteva specializări.” Referindu-se la iminenta reorganizare, Angel Păcurar ne-a declarat: „Datorită transformării în colegiu tehnic avem posibilitatea de a mări oferta educaţională către comunitatea locală prin promovarea unor clase de gimnaziu V-VIII, respectiv în viitor V-IX după noul proiect al Legii Educaţiei. De asemenea mă refer la posibilitatea lărgirii învăţământului cu frecvenţă redusă destinat în special adulţilor, pe filieră teoretică, specializarea ştiinţe ale naturii. Lărgirea ofertei educaţionale reprezintă un punct important în agenda cadrelor didactice din Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I, în condiţiile în care se întrevede o competiţie acerbă între unităţile de învăţământ preuniversitare pentru atragerea elevilor la diferite specializări tehnice şi teoretice. De aceea spun că acest lucru duce inevitabil şi la o abordare superioară a calităţii în procesul instructiv-educativ din şcoala noastră.” Directorul viitorului colegiu a precizat că specializarea „energetician” va fi trecută în cadrul învăţământului liceal cursuri de zi.
Înfiinţată în 1972, unitatea de învăţământ a făcut parte din reţeaua şcolară a fostului minister al Energiei Electrice, fiind singurul aşezământ din zonă care pregătea cadre calificate în domeniul energetic. De la înfiinţarea şi până în prezent, activitatea didactică s-a desfăşurat în diferite forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), şi pe diferite niveluri de învăţământ (liceu, şcoală profesională, şcoală de maiştri, şcoală de arte şi meserii). Şcoala a colaborat cu diferiţi agenţi economici cu predilecţie din domeniul energetic, cu comunitatea locală, cu unităţi de învăţământ superior (Institutul Politehnic din Timişoara, alte unităţi şcolare), precum şi cu alte unităţi şcolare de profil din ţară.
Dovada calităţii pregătirii celor ce urmează această unitate şcolară stau rezultatele obţinute în cele aproape patru decenii de activitate, amintindu-ne în special de rezultatele obţinute constant la Concursul Naţional de Matematică Aplicata „A. Haimovici” unde elevii de aici s-au clasat permanent pe podiumul competiţiei. De asemenea, trebuie menţionate şi rezultatele obţinute la concursurile din aria curriculară „tehnologii” unde, de fiecare dată, elevii grupului au dominat etapa judeţeană şi s-au clasat în primele trei la nivel naţional. În ceea ce priveşte activităţile sportive, fostul grup şcolar s-a impus pe plan local la concursurile de tenis de masă pentru fete şi cros sau fotbal la băieţi.
Unul din argumentele preluării denumirii de Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I a fost acela că monarhul, în 1920, a semnat actul de înfiinţare a „Şcoalei Politehnice din Timişoara”, iar câţiva ani mai târziu a rostit aici, în capitala Banatului, memorabila frază: „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”.

Comentarii

comentarii