Acasă Actualitate Drept la replică Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara

Drept la replică Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara

DISTRIBUIȚI

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a transmis redacției Ziua de Vest un drept la replică referitor la articolul publicat în data de 2 mai, cu titlul  „Cârdășie ”penală” la împărțirea banului public. Experții Primăriei Timișoara și-au aprobat unul altuia proiecte culturale de zeci de mii de euro”.

Fără a se referii la cele publicate în articol, reprezentanții Centrului de Proiecte au decis să prezinte doar procesul de evaluare și selecție a proiectelor finanțate de Municipiul Timișoara, pe care îl redăm în continuare.

”Procesul de evaluare și selecție a proiectelor finanțate de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte:

  1. Procedura de înscriere și selecție a specialiștilor externi independenți este anunțată public. În cazul apelului de proiecte „Cultura în prezent” au fost eligibili să își depună candidatura specialiști care au competențe profesionale specifice și experiență de minimum 3 ani în cel puțin una din cele 5 arii tematice ale apelului de finanțare. În plus, a fost necesar ca evaluatorii să prezinte o bună cunoaștere a contextului cultural local și a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii (din postura de evaluatori și/sau aplicanți). Găsiți informații despre întregul proces în Anexa 12, precum și în Regulamentul și Anunțul apelului de pe pagina apelului de finanțare, secțiunea Documente utile.
  2. Evaluarea și selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de membri. În cazul apelului de proiecte „Cultura în prezent” am constituit comisii a câte 3 membri, atât pentru prima etapă de evaluare, cât și pentru soluționarea contestațiilor. Am avut în total 25 de evaluatori independenți din toată țara, organizați în 10 comisii de selecție și în 7 comisii de contestații.
  3. Un membru al unei comisii nu cunoaște identitatea celorlalți 2 membri ai comisiei din care face parte decât în situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 15 de puncte între punctajele totale acordate, individual, pentru aceeaşi ofertă culturală. În această situație, Centrul de Proiecte convoacă o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză. În plus, în cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, oferta culturală respectivă va fi supusă unei noi evaluări, realizată de o nouă comisie.
  4. Componența nominală a comisiilor de evaluare și selecție este publicată numai după încheierea sesiunii de selecție, pentru a menține un climat de imparțialitate a evaluării, dar și pentru a preveni presiuni asupra evaluatorilor de orice fel.
  5. O ofertă culturală pentru care s-a depus contestație se evaluează de către alți membri decât cei care au făcut parte din comisia care a făcut evaluarea inițială.
  6. În situația în care, în cursul evaluării, un membru al comisiei de selecție constată că se află într-o situație care ar putea fi în mod rezonabil susceptibilă de conflict de interese în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru, urmând a fi înlocuit.
  7. În cadrul apelului de proiecte se concurează pe arii diferite, care au alocări bugetare diferite, iar pentru contestații există un buget separat alocat din bugetul total al sesiunii de finanțare în cauză, așadar riscul ca aceste contestații să nu fie rezolvate cu obiectivitate este nul, pentru că proiectele aprobate din faza I (înainte de contestații) nu pierd bugetul/statutul de câștigător în detrimentul proiectelor care ar putea să treacă în faza contestațiilor.
  8. Aplicantul are la dispoziție grila de evaluare completă, pentru a vedea ce punctează în aplicația pe care urmează să o depună, cu toate explicațiile necesare. Documentul cererii de finanțare este amplu detaliat și fiecare criteriu este explicat la nivel de conținut. Grila de evaluare este din acest motiv detaliată excesiv, pentru a nu permite unui evaluator să depuncteze în mod subiectiv oferta culturală. Pentru fiecare 0,5 puncte neacordate, evaluatorul justifică în scris motivul depunctării.
  9. Evaluatorii au această calitate în sine, pe persoană fizică, nu în calitate de reprezentanți ai unei organizații. Evaluatorii sunt selectați pe baza experienței lor extinse în zona managementului cultural sau în domeniul culturii, nu pe baza apartenenței la o organizație. Fiecare evaluator semnează o declarație de imparțialitate. Evaluatorii nu pot aplica la arii tematice la care au depus oferte culturale prin organizațiile în care activează.

Claritatea și echidistanța procesului de evaluare și selecție a proiectelor, precum și profesionalismul și imparțialitatea experților evaluatori sunt valori pe care se constituie întreaga activitate a Centrului de Proiecte, ca serviciu public al Municipiului Timișoara. ”

Comentarii

comentarii