Acasă Economic Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

503
DISTRIBUIȚI

Joi, 22 aprilie, în Sala Verde a Consiliului Judeţean Timiş, a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şedinţă care a fost condusă de Constantin Ostaficiuc, în calitate de preşedinte al CDR Vest.
În cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au fost supuse dezbaterii următoarele puncte de pe ordinea de zi: informare asupra stadiului implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2009 atât pentru ADR Vest, cât şi pentru CDR Vest, a situaţiilor financiare anuale ale ADR Vest pentru anul 2009. Au mai fost realizate informări privind concluziile raportului de audit privind „Evaluarea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest”, întocmit de Direcţia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi asupra proiectelor internaţionale derulate de către ADR Vest şi a evenimentelor internaţionale găzduite de către ADR Vest. În acelaşi context, a fost prezentat portofoliul regional de hărţi al Regiunii Vest, şi a fost supus avizării protocolul de parteneriat semnat între ADR Vest şi Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, privind implementarea campaniei „EuroInfo Fonduri”.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest. El a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

Comentarii

comentarii