Acasă Actualitate Elevii de la Colegiul Emanuil Ungureanu se pregătesc pentru piața muncii! ”Pași...

Elevii de la Colegiul Emanuil Ungureanu se pregătesc pentru piața muncii! ”Pași spre viitor” și concursul ”Meseriașii”

DISTRIBUIȚI

Elevii Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara vor participa la Târgul firmelor de exercițiu ”Pași spre viitor” și la  concursul ”Meseriașii” care se va desfășura, cu sprijinul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, la bastion Maria Theresia –Galeria 3 în data de 25 mai 2023.

Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara este partener în proiectul  TOP – Training opportunity for profession, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, alături de partenerii Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara și Colegiul Economic „F.S. Nitti”, Timişoara.

Proiectul “ TOP-Training opportunity for profesion” le oferă elevilor dezvoltarea unor programe de învățare practică sustenabilă la nivelul celor 3 unități de învățământ partenere în vederea dobândirii de către elevi de cunoștințe și aptitudini practice în corelare cu dinamica pieței muncii și nevoile angajatorilor din domeniile economice vizate.

Proiectul are in vedere dezvoltarea și implementarea unui sistem complex de intervenție bazat pe furnizarea de competențe și abilități practice pentru un număr de 185 de elevi în corespondența directă cu nevoile unei piețe a muncii dinamice în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă.

Proiectul este în curs de implementare în perioada 10 martie 2022 – 23 noiembrie 2023. Valoarea totală a proiectului (grantul nerambursabil ) este de 1,963,281.58 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor din învăţământul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin sprijinirea unui număr de 185 de elevi (din învăţământul liceal, profesional şi dual) în vederea participării la programe de educaţie la locul de muncă si dobandirii de cunostinte si aptitudini practice in strânsă corelare cu nevoile pieţei muncii.

Dezvoltarea si consolidarea a minim 33 de parteneriate/convenții între cele 3 unitați scolare partenere si partenerii de practica (societați comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entitați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI).

Dezvoltarea unor programe de învățare la locul de munca pentru un numar de 185 de elevi din învațamântul secundar (din învățământul liceal, profesional si dual) în vederea participarii la programe de educație la locul de munca si dobandirii de  cunostinte si aptitudini practice in stransa corelare cu nevoile pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de sprijin a procesului de învațare la locul de munca prin dezvoltarea a 10 firme de exercitiu la nivelul celor 3 unitați scolare partenere si prin organizarea a 3 târguri pentru aceste 10 firme de exercițiu si organizarea a 3 concursuri de meserii.

Furnizarea unui program de servicii de informare si consiliere profesionala pentru ocuparea forței de munca pentru un numar de 185 de elevi din învațamântul secundar (din învațamântul liceal, profesional si dual) în vederea facilitarii ulterioare a inserției acestora pe piata muncii.

La activitate vor participa un număr de aproximativ 250 de elevi și cadre didactice din județul Timiș.  Elevii din grupul țintă din partea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara vor putea prezenta experiențele pe care le-au avut în timpul stagiilor de pregătire practică  cu scopul de a valoriza și promova experiența pozitivă acumulată pentru creșterea numărului de elevi care urmează un învățământ profesional și tehnic.

Comentarii

comentarii