Acasă Actualitate Evaluarea managerilor din spitale s-a prelungit până în data de 30 aprilie

Evaluarea managerilor din spitale s-a prelungit până în data de 30 aprilie

DISTRIBUIȚI

Măsura de prelungire a termenelor de evaluare a fost luată fiindcă s-au constatat unele neconcordanţe între valoarea indicatorilor consemnată în fişele de evaluare şi valoarea acestora din documente.
Pentru asigurarea unui cadru transparent, dar şi pentru realizarea temeinică a procesului de evaluare a managerilor de spitale, Ion Bazac, ministrul Sănătăţii a dispus, printr-un ordin, prelungirea termenului de finalizare a rapoartelor de evaluare până la 30 aprilie.
Pentru obiectivitatea aprecierilor, Ordinul ministrului Sănătăţii nu modifică criteriile de evaluare a indicatorilor de performanţă stabilite de fosta conducere a ministerului prin Ordinul Nr. 112, din 22 ianuarie 2007, privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.
Măsura de prelungire a termenelor de evaluare a fost luată ca urmare a verificării documentelor depuse în dosarele de evaluare unde s-au constatat unele neconcordanţe între valoarea indicatorilor consemnată în fişele de evaluare şi valoarea acestora din documente.
Procedura de evaluare este obiectivă, exactă şi presupune calculul valorilor indicatorilor din documentele depuse în dosarele de evaluare cu indicatorii asumaţi prin contractul de management.
Ordinul ministrului Sănătăţii permite reanalizarea dosarelor de evaluare de către Comisiile locale pentru situaţiile în care s-au constatat neconcordanţe.
Responsabilitatea corectitudinii rapoartelor de evaluare revine comisiilor locale.
Având în vedere procesul de evaluare din acest an, dar şi deficienţele constatate în mai multe rânduri de echipe de control în activitatea unor manageri de spital, Ministerul Sănătăţii consideră oportună demararea unor discuţii cu privire la modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte sistemul de numire şi evaluare a conducerii spitalelor.
Conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul Sănătăţii, procesul de evaluare anuală a managerilor din unităţile sanitare publice cu paturi se face la nivel regional, de către comisii judeţene, iar la nivelul Ministerului Sănătăţii, de către Comisia Centrală de Evaluare (CCE).
Aceasta are misiunea de a verifica şi de a urmări modul de desfăşurare a evaluării, modul de întocmire a fişelor de evaluare şi de a soluţiona eventualele contestaţii apărute în cadrul evaluării anuale a activităţii managerilor spitalelor publice.

Comentarii

comentarii