Acasă Actualitate Examen important la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de...

Examen important la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara

293
DISTRIBUIȚI

Cu binecuvântarea ÎPSS Ioan, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, a avut loc, concursul pentru ocuparea unui post didactic de lector la disciplinele Studiul Noului Testament și Arheologia biblică, la sfârșitul săptămânii.

Comisia de concurs aprobată de către forurile superioare ale Universității de Vest din Timișoara, a fost prezidată de către doamna decan a Facultății de Litere, Istorie și Teologie, prof. dr. Loredana Pungă și a fost alcătuită din membrii: pr. conf. dr. Constantin Jinga (Universitatea de Vest din Timișoara),  pr. lect. dr. Adrian Murg (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad), pr. lect. dr. Adrian Dorel Covan (Universitatea de Vest din Timișoara) și pr. lect. dr. Alin Scridon (Universitatea de Vest din Timișoara).

În urma analizării și examinării candidaturii pr. dr. Ioan Mihoc, membrii comisiei au apreciat rezultatele cercetărilor științifice ale acestuia, precum și proiectele de cercetare și dezvoltare propuse comunității academice timișene, în domeniul studiilor biblice în special, dar și în domeniul studiilor teologice, în general.

În cadrul prelegerii susținute cu acest prilej, pr. dr. Ioan Mihoc a prezentat o serie de descoperiri arheologice de dată recentă, relevante pentru studiile biblice și a discutat importanța acestora pentru exegeză și pastorație. Membrii comisiei au putut astfel evalua nu doar cunoștințele științifice ale candidatului, ci și competențele didactice ale acestuia.

Astfel, pr. dr. Ioan Mihoc urmează să-și asume chiar din semestrul II al acestui an universitar, misiunea de a preda studenților teologi timișeni două discipline de maximă importanță, precum Studiul Noului Testament și Arheologia biblică.

Aceste discipline, prin conținuturile lor, sunt discipline de specialitate fundamentale, care se adresează studenților înscriși în programul de studii de licență și asigură baza de instruire necesară și specifică domeniului teologic. Necesitatea studierii temeinice a acestor discipline apare din ce în ce mai pregnant, în contextul intercultural, interreligios și interconfesional specific nu doar spațiului bănățean, ci și spațiului european aflat într-o efervescentă reconfigurare.

Universitatea de Vest din Timișoara, prin integrarea preotului dr. Ioan Mihoc în Colectivul de Teologie Ortodoxă, își îmbunătățește așadar capacitatea de a satisface nevoia de familiarizare a studenților cu realitățile unei teologii şi religiozității biblice, integrate în contemporaneitate.

 

Comentarii

comentarii