Acasă Actualitate Există egalitate între femei şi bărbaţi în Regiunea de Vest?

Există egalitate între femei şi bărbaţi în Regiunea de Vest?

341
DISTRIBUIȚI

Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată – aşa decretează Legea nr. 202 din 2002, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Obligaţia angajatorilor

Blocul Naţional Sindical (BNS) Timiş a organizat, vineri, 11 februarie, în Timişoara, o dezbatere privind modul în care se respectă egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Regiunea de Vest –judeţele Timş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. “Scopul evenimentului a fost informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte discriminările de gen. Într-o proporţie mică se respectă egalitatea dintre femei şi bărbaţi”, a spus Aurel Mihuţ, preşedintele BNS Timiş. Conform legii, angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor. De asemenea, angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Strategia Uniunii Europene

Noua strategie pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 2010 –2015 a Uniunii Europene, adoptată în septembrie 2010, prevede salariu egal pentru muncă egală, egalitate în procesul decizional, demnitate, integritate şi eliminarea violenţei bazate pe gen (masculin, feminin) egalitate în independenţă economică.
Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.
BNS derulează proiectul „ESTHR – pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească”, finanţat prin Fondul Social European POS DRU, al cărui obiectiv general îl constituie promovarea şi dezvoltarea principiului egalităţii de şanse în societatea românească prin eliminarea practicilor discriminatorii pe criterii de gen din piaţa forţei de muncă.
 

 

Comentarii

comentarii