Acasă Actualitate Facilităţi fiscale pentru lugojeni

Facilităţi fiscale pentru lugojeni

192
DISTRIBUIȚI

Contribuabilii lugojeni cu venituri modeste vor beneficia şi în acest an de diverse facilităţi fiscale, scutiri sau reduceri la plata impozitelor pe clădiri şi teren. Scutirile sau reducerile se acordă persoanelor fizice al căror venit net mediu lunar (pe întregul an) este mai mic decât salariul minim brut pe ţară, precum şi persoanelor care constituie cazuri sociale deosebite. Contribuabilii al căror venit net mediu lunar nu depăşeşte 150 de lei sunt scutiţi de la plata impozitelor, în vreme ce persoanele al căror venit se situează între 151 şi 250 de lei beneficiază de o reducere a impozitelor de 80%. O reducere cu 65% a cuantumului impozitelor o au contribuabilii al căror venit net lunar este cuprins între 251 şi 400 de lei, iar reducerea de 50% se aplică persoanelor care au venituri cuprinse între 401 lei şi salariul minim brut pe ţară. Persoanele care nu realizează venituri vor beneficia de facilităţi fiscale doar dacă se află în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară. Contribuabilii care în decursul anului se încadrează în situaţia de a nu mai realiza venituri, pot depune cerere pentru acordarea de facilităţi, care va fi însoţită de actele doveditoare a veniturilor realizate în lunile anterioare. Facilitatea li se acordă în luna decembrie 2010, dacă venitul mediu lunar în perioada ianuarie – noiembrie 2010 se încadrează în prevederile legale, începând cu luna următoare depunerii cererii, dar cu condiţia să aibă debitul achitat la zi. Beneficiarii de facilităţi fiscale sunt obligaţi să anunţe, în termen de 15 zile la Direcţia Impozite şi Taxe, Executori Bugetari Lugoj, orice modificare a stării civile şi materiale. Persoanele care constituie cazuri sociale deosebite şi studenţii vor beneficia de scutire totală a impozitului pe clădiri şi terenurile deţinute în proprietate şi folosite ca domiciliu, dacă îndeplinesc condiţiile, chiar şi în cazul în care au debite restante. Persoanele cărora în urma verificărilor efectuate li se recalculează sau li se anulează facilitatea acordată, din cauza faptului că nu şi-au respectat obligaţiile asumate la depunerea cererii, nu vor putea beneficia de facilităţi fiscale în anul următor.

Comentarii

comentarii