Acasă Actualitate FEAA – prezenţă activă în mediul academic internaţional

FEAA – prezenţă activă în mediul academic internaţional

448
DISTRIBUIȚI

Una dintre priorităţile conducerii Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) este internaţionalizarea instituţiei. Activitatea desfăşurată are deja o cuprinzătoare recunoaştere internaţională, concretizată în numeroase acorduri bilaterale încheiate cu mari universităţi din: Franţa, Belgia, Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, Spania, Republica Moldova.
Pe lângă eforturile desfăsurate la nivel de rectorat, o contribuţie semnificativă în procesul de internaţionalizare o au şi facultăţile universităţii. Un exemplu de bună practică în acest domeniu îl are Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA), motiv pentru care am încercat să aflăm mai multe despre măsurile luate în acest sens, direct de la Decanul Facultăţii, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea.

Conduceţi cea mai mare facultate a Universităţii. Care este numărul de studenţi şi cum este el repartizat pe cicluri de studii?

În prezent, în cadrul FEAA îşi construiesc şi îşi dezvoltă cariera profesională studenţi pe toate cele trei cicluri de învăţământ, conform modelului Bologna. Astfel, la ciclul de licenţă studiază cca. 4500 de studenţi, atât la forma de învăţământ zi cu opt specializări, cât şi la distanţă, cu 3 specializari. La ciclul masteral avem peste 2200 de studenţi, pe o paletă largă de peste 20 de specializări, iar la doctorat fac pregatire avansată şi cercetare de vârf un număr de 250 de doctoranzi, majoritatea la forma de învăţământ zi. Cu un număr de peste 7500 de studenţi suntem cea mai mare facultate din Timişoara şi din întreg Banatul, nu doar din UVT, această cifră considerând-o satisfăcătoare în ceea ce priveşte baza noastră materială şi acoperirea cu cadre didactice. Studenţii noştri trebuie să ştie că sunt parte integrantă din cea mai mare facultate, una de top şi astfel să acţioneze ca atare şi să dovedească o mentalitate de învingător în tot ceea ce vor face pe viitor.

Care sunt principalele specializări care atrag studenţi în cadrul facultăţii?

La ciclul de licentă, FEAA are un număr de opt specializări acreditate, din care trei functionează şi în regim la distanţă, toate foarte importante, dar, la fel ca şi în cazul majorităţii facultaţilor de economie şi business din lume, cele mai dorite sunt cele fundamentale: Finanţe, Management, ambele cu programe de studii atât în limba română cât şi în limba engleză, Contabilitate şi Marketing, care reprezintă „cvartetul” principal în ceea ce priveşte numărul de studenţi. Pe de altă parte, încurajăm dezvoltarea unor specializări de nişă, care devin din ce în ce mai căutate de studenţi, specializări ca Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Economie şi Afaceri Internaţionale, Informatică Economică sau Ecomomie şi Comunicare Economică poziţionându-se tot mai solid în oferta noastră.

În contexul strategiei de internaţionalizare a Universităţii, unde se situează FEAA?

FEAA este o prezenţă activă în mediul academic internaţional. Astfel, facultatea noastră s-a clasat printre primele 700 facultăţi de economie şi de administrare a afacerilor din 30.000 de facultăţi de profil din lume. Clasamentul a fost realizat de către SMBG-EDUNIVERSAL, organizaţie care are sediul la Paris şi este specializată în acordarea de consiliere în managementul educaţiei şi în orientarea profesională a studenţilor, fiind, în același timp, o agenţie de ranking în sectorul educaţiei superioare. Clasamentul din care facem parte, și considerăm acest loc ca pe o mare onoare, este rezultatul voturilor exprimate de către decanii primelor 1.000 facultăţi de economie și de administrare a afacerilor care contează în lume. De asemenea, FEAA a stabilit relaţii de parteneriat cu  peste 70 de facultăţi de profil din Europa. Parteneriatele se referă la realizarea de programe academice comune, participarea la evenimentele știinţifice organizate de către parteneri, colaborarea în realizarea de proiecte de cercetare și a altor produse cu caracter știinţific, stimularea mobilităţilor academice și de cercetare. Numai în ultimii doi ani  facultatea noastră a  demarat aproximativ 10 parteneriate cu facultăţi de profil din Olanda, Danemarca, Franţa, Spania, Scoţia. Totodată, FEAA organizează anual două Școli de Vară în parteneriat cu Facultatea de Economie a Universităţii din Brescia (Italia) și cu Universitatea Creștină din Ede (Olanda).

Ce posibilităţi de studiu au studenţii internaţionali, altele decât cele în limba română?

Organizăm două  programe academice acreditate în limbi străine la ciclul de licenţă, în care ne-am propus să atragem candidaţi din numeroase ţări din Europa, Asia și Africa, și rezultatele  eforturilor noastre conturându-se tot mai vizibil. Este vorba de programul de licenţă în limba engleză „Finance-Banking” și de programul în limba franceză „Management”, program finalizat prin obţinerea de către absolvenţi a două diplome și derulat printr-un parteneriat cu  Facultatea de Știinţe Economice și Sociale a Universităţii de Știinţe și Tehnologie Lille 1. În aceeaşi ordine de idei, FEAA este parteneră în organizarea unui program de master bilingv în limbile română și engleză ”European Master in Consumer Affairs” alături de facultăţi ale unor universităţi prestigioase: Universitatea din Barcelona (Spania), Universitatea Brunel din Londra (Marea Britanie), Universitatea din Montpellier (Franţa) și Universitatea din Bologna (Italia). Un eveniment care marchează angajarea totală FEAA în internaţionalizarea programelor și activităţilor sale,  o subliniem ca pe un titlu de mândrie pentru noi, este câștigarea competiţiei  de organizare a Congresului Mondial al Societăţii Internaţionale de Știinţe Regionale în 2012. Importanţa acestui eveniment este dată de faptul că precedentele ediţiii au fost organizate la Tokio, Rio de Janeiro. De asemenea, în cadrul Școlii Doctorale a FEAA sunt înmatriculaţi studenţi din Olanda, Israel, Italia, Armenia.

Există posibilitatea studenţilor FEAA de a efectua stagii de pregătire peste graniţă?

În fiecare an, 70 de studenţi din facultatea noastră beneficiază de burse de mobilitate în Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Franţa, Spania, Italia, etc., rezultatele lor fiind apreciate, în mai multe rânduri, de către reprezentanţii facultăţilor partenere. În același timp, în facultatea nostră învaţă anual 25 de studenţi din Franţa, Germania, Spania, Italia etc., acest lucru dovedind că suntem o destinaţie  de interes pe harta europeană  a facultăţilor de economie și de afaceri. FEAA este membră a unui proiect  european Tempus alături de Universitatea din Auvergne Clermont Ferrand 1 (Franţa) și de Universitatea din Porto (Portugalia), beneficiarele acestui program fiind facultăţi din Ucraina, Maroc, Moldova, Belarus.

S-au făcut deja paşi importanţi în privinţa internaţionalizării Facultăţii, însă care sunt căile de acţiune pe viitor pentru consolidarea şi îmbunătăţirea poziţiei FEAA printre facultăţile de economie şi business ale lumii?

Ne propunem, în primul rând, acordarea unei importanţe tot mai mari imaginii FEAA pe piaţa internaţională a educaţiei universitare. Astfel, avem în vedere extinderea, intensificarea și creșterea calităţii programelor de promovare a ofertei academice a facultăţii într-un  număr mare de ţări străine, prin aceste acţiuni marcând faptul că avem  o atitudine proactivă  pe piaţa globală a educaţiei. Pe un al doilea palier, nu nepărat în ordinea importanţei, ne propunem obţinerea de către FEAA a calităţii de membru în asociaţii profesionale reprezentative pentru piaţa globală a educaţiei și cercetării din domeniul economiei și administrării afacerilor- AACSB; EFMD EQUIS. Un proiect ambiţios al facultăţii noastre este crearea a trei masterate în limbi străine, un masterat în limba engleză în domeniul Finanţe, un masterat în limba engleză alături de Arnhem Business School, Han University din Olanda, în domeniul Managementul resurselor umane și un masterat în limba franceză în domeniul Management. Vizăm, de asemenea, creșterea numărului de doctorate realizate în co-tutelă cu facultăţi de profil prestigioase din spaţiul academic european. Ne dorim, având în vedere interesul manifestat de către studenţi pentru acest gen de acţiuni, crearea a încă unei Școli de Vară în parteneriat cu o facultate de profil din Europa. Considerăm că în viitori ani, o prioritate va fi creșterea cantitativă și calitativă a prezenţei corpului profesoral al FEAA la conferinţele internaţionale care beneficiază de o mare notorietate și de o reputaţie favorabilă, publicarea de  articole în publicaţiile prestigioase  specifice domeniului nostru.

Ce anume i-ar determina pe studenţii străini să opteze pentru FEAA?

FEAA oferă în momentul de faţă un mediu academic deschis, prietenos şi dinamic. Studenţii se pot bucura de multiculturalitatea specifică Timișoarei și interculturalitatea specifică FEAA, aici studiind studenţi de pe întreg mapamondul, pakistanezi, israelieni, olandezi, francezi, italieni, camerunezi, congolezi, nigerieni. Un alt punct forte îl reprezintă adaptarea curriculei universitare la curriculele moderne ale facultăţilor renumite din lume în fiecare dintre domeniile de studiu ale facultăţii. FEAA a reuşit realizarea simbiozei dintre învăţământul bazat pe însușirea de cunoștinţe teoretice cu cel bazat pe crearea de abiltăţi practice. Apreciem că este o necesitate a zilelor noastre și o cerinţă a stakeholderilor de pe piaţa educaţiei trecerea de la învăţământul de tipul „a învăţa să știi” la învăţământul „a ști să faci”, componenta de cercetare fundamentală fiind glisată spre cercetarea doctorală. Nu în ultimul rând, aici la FEAA primează seriozitatea, dinamismul, profesionalismul și dăruirea corpului profesoral.
 

Comentarii

comentarii