Acasă Actualitate Fermierii timişeni pot primi 75% din valoarea investiţiilor

Fermierii timişeni pot primi 75% din valoarea investiţiilor

DISTRIBUIȚI

Prin Fundul european de garantare agricolă
Grupurile de producători timişoreni recunoscute preliminar din sectorul legume – fructe pot primi bani grei prin Fondul European de Garantare Agricolă. Astfel, se pot acorda cumulativ: a) ajutor în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative şi b) ajutoare oferite direct, care să acopere 75 % din valoarea investiţiilor eligibile.
În cazul în care valoarea producţiei comercializate  a grupului de producători este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 1 milion de euro, ajutorul acordat în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative se va face în anumite condiţii.
De asemenea, ajutorul financiar se va reduce la jumătate, în raport cu producţia comercializată care depăşeşte valoarea de 1 milion de euro.
Ajutorul financiar acordat organizaţiilor de producători din sectorul legume fruncte este egal cu contribuţiile financiare efectiv plătite de membrii acesteia la fondul operaţional şi nu poate depăşi 60% din cheltuielile efectuate pentru finanţarea măsurilor incluse în cadrul programului operaţional. Nivelul sprijinului este limitat la 4,1% din valoarea producţiei comercializate de fiecare organizaţie de producători, putând ajunge însă la 4,6%, cu condiţia ca această diferenţă să se folosească doar pentru măsuri de prevenire şi gestionare a crizelor.
Cuantumul ajutorului pentru restructurare şi reconversie viticolă se acordă în sumă fixă la hectarul de viţă de vie.
Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, se impune luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea Fondului european de garantare agricolă (FEGA), Fondului european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) şi a Fondului european pentru pescuit (FEP).
În acest context, pentru dezvoltarea procedurilor specifice, necesare asigurării unui sistem de implementare conform cerinţelor Uniunii Europene, o atenţie deosebită trebuie acordată creării unui mecanism eficient al fluxurilor financiare, prin care se derulează asistenţa financiară nerambursabilă alocată României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi prefinanţarea şi cofinanţarea aferentă acestei asistenţe.
“Realizarea în mod eficace a plăţilor reprezentând măsuri şi scheme de piaţă şi a măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi din Programul Operaţional de Pescuit va conduce la diversificarea economiei în mediul rural, creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole şi sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural”, se arată în noua ordonanţă de urgenţă aprobată, în 1 aprilie, de către Guvernul României.

Comentarii

comentarii