Acasă Administraţie Fritz, scrisoare către oamenii implicați în TM2023. Primarul vorbește despre cinci obiective...

Fritz, scrisoare către oamenii implicați în TM2023. Primarul vorbește despre cinci obiective pe termen scurt pentru relansarea proiectului

585
DISTRIBUIȚI

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, vorbea în conferința de presă din 18 mai despre relansarea proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. A avut-o drept invitată inclusiv pe Corina Șuteu, fostă ministră a Culturii, cea a cărei firme, Insula 42, are contract cu primăria tocmai pentru consultanță în privința revitalizării proiectului.

După câteva ore, acesta a trimis o scrisoare și celor implicați direct: parteneri ai primăriei, membri ai asociației și iubitori de cultură din Timișoara. Acestora, primarul le prezintă strategia pe termen scurt, structurată în jurul a cinci obiective principale, dar le și cere părerea, întrebările și sugestiile.

Concret, primul dintre cele cinci obiective ar fi realizarea unui cadru normativ care să permită finanțarea adecvată a programului. În acest sens, în interiorul asociației se urmărește completarea Consiliului Director, iar în rest sunt purtate discuții la Ministerul Culturii pentru modificarea legislației actuale.

Pentru al doilea obiectiv, „asigurarea continuității și amplificarea finanțărilor necesare realizării programului cultural pentru TM2023 și infrastructurii culturale aferente”, primarul amintește de noua procedură pentru finanțarea programului, una mai „transparentă, predictibilă, cu perspectiva multianualității” prin nou-funcționalizatul Centru de Proiecte.

Al treilea obiectiv ar fi „susținerea consolidării programului cultural TM2023 în raport cu principiile, valorile și liniile directoare ale conceptului din dosarul de candidatură”; al patrulea, „finalizarea în timp util a cât mai multor obiective de infrastructură culturală”; iar al cincilea, „să recâștigăm încrederea, să trezim speranța în TM2023 și în puterea noastră de a lucra împreună pentru acest program care pleacă și se întoarce la comunitate prin cultură”.

Scrisoarea completă semnată și trimisă de primarul Dominic Fritz:

„Stimați parteneri ai programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii,

Stimați membri ai Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii,

Dragi iubitori de cultură din Timișoara,

Prin munca dumneavoastră, prin speranța și efortul pe care le-ați depus în ultimii ani pentru a realiza acțiunile culturale ați păstrat viu conceptul generos al candidaturii care a impresionat și convins juriul. Dumneavoastră și toți locuitorii acestui oraș ați fi meritat mai multă susținere, predictibilitate și profesionalism al autorităților și organizațiilor cu răspundere pentru susținerea operațională a programului orașului pentru 2023, anul când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii.

Experiența ultimilor cinci ani arată că un cumul de cauze, care implică toți actorii cu responsabilitate pentru proces, a condus nu doar la o încredere scăzută în Asociație, ca principal promotor al programului cultural, cât și la o lipsă de perspectivă legată de capacitatea noastră, autorități publice și comunitatea timișoreană, de a reuși să ducem acest proiect la bun sfârșit, cu rezultate pozitive.

Motivele acestei dezangajări sunt multiple: incapacitatea de a dialoga, lipsa de transparență și de predictibilitate a programului cultural, lipsa de claritate a programului, divergența intereselor, conflictele deschise, nivelul scăzut al finanțărilor și întârzierea semnării contractelor și realizării plăților și incapacitatea de a atrage și reține pe termen lung oameni valoroși implicați în organizarea activității.

De aceea, în acest moment propunem o recalibrare nu doar a activității Asociației, cât mai ales o reasumare a angajamentului principalilor finanțatori publici, transparență și o reașezare a dialogului și comunicării deschise și pragmatice, pentru anii care urmează.

Această stare de fapt trebuie adresată urgent, pentru ca Timișoara să își regăsească claritatea viziunii, speranța și pragmatismul care ne vor face ca împreună să realizăm cu succes proiect comun pentru 2023 – programul cultural asociat Capitalei Europene a Culturii.

începând cu luna noiembrie, Primăria Municipiului Timișoara a început să lucreze către acest scop. Primii pași pe care i-am realizat au constat în efortul de a înțelege cât mai bine situația în care ne aflăm și a construi o strategie realistă, cu etape concrete, pentru viitor.

în prezent avem câteva obiective clare pentru perioada imediat următoare:

  • Primul și cel mai important obiectiv se referă la angajarea tuturor eforturilor necesare care sunt la îndemâna Primăriei Municipiului Timișoara pentru ca programul cultural TM2023 și infrastructura culturală aferentă să aibă parte de cadru normativ adecvat, care să permită finanțarea multianuală a acestuia, cât mai aproape de angajamentele luate prin dosarul de candidatură.

în acest sens, în această perioadă echipa noastră lucrează cu Ministerul Culturii pentru actualizarea OUG 42/2019 și contribuie la modificările OG 51/1998 și ale Legii 350/2005, cât si la actele normative cu impact local care să normeze planurile de viitor legate de TM2023.

De asemenea, analizăm și propunem variante de optimizare a implementării programului cultural din perspectiva funcționării actorilor organizaționali cu rol în acest sens. Din acest punct de vedere, situația de blocaj de la nivelul Consiliului Director al Asociației, lăsată fără un Consiliu Director funcțional, în lipsa cvorumului, este regretabilă. Nu stă în puterea Primăriei, care are statut de membru, nu de for decizional în acest caz, să o rezolve direct Am făcut însă toate demersurile posibile necesare către Ministerul Culturii, care prin desemnarea unui membru în Consiliul Director al Asociației ar putea readuce funcționalitatea acesteia, dar si către conducerea executivă a Asociației, care poartă responsabilitatea funcționării acesteia.

Între timp, noi nu așteptăm un deznodământ care poate întârzia să apară, ci analizăm și identificăm soluții pentru ca acest impas al Asociației să nu devină un obstacol de netrecut al întregului program pentru TM2023, pentru care ne simțim responsabili.

  • Al doilea obiectiv important pentru perioada imediat următoare este asigurarea continuității și amplificarea finanțărilor necesare realizării programului cultural pentru TM2023 și infrastructurii culturale aferente.

în acest sens, Primăria a inițiat atât un proces de pregătire a unei noi proceduri de finanțare a programului cultural pentru TM2023, mai transparente, mai predictibile, cu perspectiva multianualității, prin intermediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cât și un dialog pragmatic cu Ministerul Culturii și Consiliul Județean Timiș, pentru asigurarea respectării angajamentelor acestora față de TM2023. în plus, echipa noastră va pregăti o propunere de accelerare a atragerii de finanțări private către program, ca parte a procesului de optimizare a activității Asociației.

  • Al treilea obiectiv al activității noastre este susținerea consolidării programului cultural TM2023 în raport cu principiile, valorile și liniile directoare ale conceptului din dosarul de candidatură, printr-o selecție atentă, calitativă și pragmatică a acțiunilor care deja au fost dezvoltate și prin încurajarea de noi proiecte care să răspundă acestora. Lucrăm la un cadru curatorial care să construiască pe activitatea deja angajată a partenerilor programului, ținând cont în același timp de condiționările de timp și de resurse existente. Este necesară o abordare deopotrivă pragmatică, vizionară și în spirit european.
  • Al patrulea obiectiv este finalizarea în timp util a cât mai multor obiective de infrastructură culturală necesare pentru dezvoltarea și consolidarea programului cultural TM2023.

în atingerea acestui obiectiv aspectul cel mai important este asigurarea optimă și la timp a finanțării. Astfel, o parte importantă a obiectivelor de infrastructură culturală în valoare totală de peste 100 mii. lei și care au termen de finalizare decembrie 2022 sau cel târziu iunie 2023 sunt propuse spre finanțare de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii. Printre acestea sunt Centrul Multicultural Mărășești, pe care îl deschidem la finalul acestui an, și cinematografele Victoria, Dacia, Studio și Timiș, dintre care cel mai avansat este cinematograful Victoria, unde execuția a ajuns la 35%, urmând a fi gata în acest an.

MultipleXity este propus spre finanțare la CNI, având termene etapizate de finalizare, astfel încât să poată să fie deschis pentru evenimente chiar și înainte ca întreaga investiție să fie finalizată.

Urmărim, de asemenea, realizarea în timp util și a obiectivelor de infrastructură finanțate din alte fonduri atrase (europene, norvegiene), precum și atragerea de noi fonduri prin programele POR și PNRR pentru noi obiective.

  • Un al cincilea obiectiv pe care ni l-am propus se referă la dumneavoastră, la comunitatea culturală și în general la toți cei interesați de Timișoara, parteneri naționali și internaționali. Ne dorim să vă recâștigăm încrederea, să trezim speranța în TM2023 și în puterea noastră de a lucra împreună pentru acest program care pleacă și se întoarce la comunitate prin cultură, accentuând valorile noastre europene și firescul prezenței noastre în această comunitate lărgită căreia îi aparținem. Pentru asta introducem în tot ce lucrăm în această perioadă elemente importante de transparență, de dialog și consultare publică, de predictibilitate, creăm cadre de creștere a capacității noastre de a lucra mai bine în serviciul cetățenilor.

Principiile și modul de lucru al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara reflectă această asumare prin implementarea unui nou mod de finanțare a proiectelor asociate TM2023, în cadrul unui program prioritar dedicat, care de la toamnă va avea și o dimensiune multianuală. Acesta va presupune asumarea unor criterii care să reflecte mai fidel adeziunea proiectelor la conținutul dosarului de candidatură, dar și la o calitate a ofertei culturale și un echilibru just între promovarea și susținerea actorilor culturali local, versus cei internaționali.

De asemenea, consolidăm în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara capacitatea de acțiune și de comunicare. Vom crea în cadrul PMT un serviciu pentru cultură și este deja activă o unitate operațională trans-departamentală care coordonează acțiunile Primăriei în legătură cu toate aspectele relevante pentru TM2023 – finanțare, infrastructură, relații internaționale, relația cu minoritățile, instituțiile culturale din subordine, urbanism, avize pentru evenimente în spațiul public etc, cât și o comunicare a acestora către toți cei interesați. Sunt extrem de încrezător în calitatea profesională și onestitatea colegilor mei din administrația publică locală care lucrează pentru a transforma în realitate aceste speranțe pentru Timișoara culturală.

Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați parcurs acest text. Cu speranța că el a reflectat fidel intențiile noastre pozitive și constructive, că a adus claritate în ce privește acțiunile și obiectivele noastre și că îl vedeți în sine ca un semn de deschidere la dialog, vă invit să ne trimiteți orice întrebări idei, sugestii sau propuneri legate de aspectele menționate mai devreme sau de altele, pe care le considerați importante.

în acest sens, vă rog să intrați în contact cu noi (…).

Cu prietenie,

Dominic Fritz

Primar al Municipiului Timișoara”.

Comentarii

comentarii