Acasă Economic Implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă

Implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă

549
DISTRIBUIȚI

denkstatt România şi Expert Internaţional Timişoara a lansat proiectul „Creşterea adaptabilităţii angajaţilor prin îmbunătăţirea abilităţilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabilă”. Proiectul îşi propune creşterea gradului de cunoaştere şi de implementare a principiilor dezvoltării durabile,contribuind astfel în mod activ la implementarea practică a definiţiei dezvoltării durabile ca model al transformărilor economice structurale şi sociale care optimizează beneficiile economice şi sociale disponibile în prezent, fără a primejdui potenţialul probabil de a obţine beneficii similare în viitor. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 2 ani si are o valoare totala de 561.620 lei din care 501.990,00 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectoriai Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi Bugetul Naţional contribuţia beneficiarului la totalul cheltuielilor eligibile fiind de 5%. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 40 de persoane din care minim 11 femei cu funcţii de conducere de pe toate nivelele ierarhice ce activează in firme din Regiunea Vest. Activităţile proiectului se vor desfăşura în Timişoara şi Reşiţa si constau în cursuri de formare pe probleme legate de mediu (Iniţiere in Sistemul de Management de Mediu, Managementul Deşeurilor, Auditori Interni de Mediu), cursuri de formare legate de Responsabilitatea Socială a firmelor şi etica în afaceri, Comunicare managerială, Management Strategic în Contextul Dezvoltării Durabile si Managementul Schimbării. De asemenea va fi organizat concursul „Ecoeficienţă”, care va urmări prezentarea de soluţii viabile şi încurajarea managerilor în implementarea de metode şi soluţii care să asigure ecoeficienţă şi flexisecuritatea în întreprinderi.

Comentarii

comentarii